Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallo, wie geht's? - ht 2020

Skapad 2020-11-14 11:45 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 6 – 8 Moderna språk - språkval
Foto von Petra Bensted, https://www.flickr.com/photos/chillmimi/

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

 

På lektionerna läser vi texter, sjunger sånger och ser korta filmer från UR.

Vi jobbar med verb och hur de böjs; vanlig verbböjning vid t ex malen, machen, kochen, holen, singen.

Verben haben (att ha) och sein (att vara).

Vi lär oss siffror, klockan, månader, årstider och dagar, färger, väder- och hälsningsfraser.

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

  • hur väl du använder ditt ordförråd för området – skriftligt prov
  • hur väl du kan förstå talad tyska – under lektionerna och vid hörövningar
  • hur väl du  kan förstå enkel text på tyska – under lektionerna och vid skriftligt prov
  • hur väl du kan samtala muntligt kring ett välkänt ämne – under lektionerna 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Vi arbetar med området under v 47 – 51.

Matriser

M2

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
... förstå talat och skrivet språk
Berättelser och annan fiktion
Läsförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
...förstå talat och skrivet språk
Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Hörförståelse
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
... formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
... delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
Samtala
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Skriva svar och frågor
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: