Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi årskurs 9

Skapad 2020-11-14 13:33 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 9 Samhällskunskap
Hur hänger hushållens, företagens och den offentliga ekonomin samman? Vad beror förändringarna i ekonomin på och vilka följder får dessa för individer och grupper? I detta arbetsområde kommer du att få läsa om det ekonomiska kretsloppet och hur delarna i detta hänger samman. Du kommer även att få läsa om vad låg- och högkonjunktur innebär och hur staten kan påverka dessa. Hur hänger länders och regioners ekonomier ihop och hur har dessa förändrats genom globaliseringen. Vilka för- och nackdelar finns med globalisering?

Innehåll

Undervisningens mål

Förstå begreppet ekonomi och ekonomins tre grundfrågor.

Känna till och redogöra för några ekonomiska system.

Redogöra för och kunna förklara vad som menas med det ekonomiska kretsloppet. Förstå hur de olika aktörerna samverkar och är beroende av varandra. Hur påverkas kretsloppet i goda tider respektive dåliga tider?

Förändringar i samhällsekonomin (konjunkturer)

Den globala ekonomin. Kunna förklara hur händelser i omvärlden påverkar den svenska ekonomin.

Känna till och kunna förklara olika termer och begrepp som hänger ihop med samhällsekonomin. 

Arbetssätt

Lyssna på genomgångar och föra anteckningar

Läsa på egen hand och arbeta med olika uppgifter

Titta på faktafilmer, studi och inläsningstjänst (begreppa)

Skriftligt och muntligt få visa på kunskaper för arbetsområdet / ämnet

Bedömning

Elevernas kunskaper och förmågor bedöms kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt genom olika moment.

Skriftligt prov på arbetsområdet.

Skriftuppgifter under lektionstid för att träna inför provtillfället

Material vi kommer använda

Läroboken Utkik samhällskunskap 7-9

Filmer kopplade till arbetsområdet

Studi och inläsningstjänst (begreppa)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi årskurs 9

Insats krävs
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: