Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-experiment - Spegeltryck

Skapad 2020-11-14 14:47 i Knekten förskola Flen
Förskola
Vi skapar spegeltryck med hjälp av att vika ett papper på mitten.

Innehåll

Vilken grupp den berör (Röda gruppen, Cirklarna etc):

Experimentet görs tillsammans med Grå gruppen och Röda gruppen var för sig.

 

Datum för aktivitet:

Röda gruppen 16/11  på eftermiddagen

Gråa gruppen 19/11 på förmiddagen

 

Ansvarig för aktiviteten:

Ann

 

 Bakgrund/Syfte: (Varför har vi valt att arbeta med detta?)

För att skapa ett intresse för naturvetenskap och en experimentlusta hos barnen.

 

Nulägesbeskrivning: (Vad vet/intresserar sig barnen för nu?)

Alla  barn tycker det är roligt när vi gör naturvetenskapliga experiment tillsammans. Några har börjat ställa hypoteser redan innan jag frågar.

Några barn brukar fråga vilken dag deras grupp ska göra experiment.

 

Mål: (Vad vill vi att barnen ska lära sig?)

- Att lära sig att ställa hypoteser.

 - Att droppa med pipett.

-Att upptäcka att bilden ser exakt likadan ut på bägge sidorna och att det kallas att bilden symmetrisk.

 

Hur introducerar vi målet för barnen?

- Jag plockar fram pipetter, papper och olika färger i genomskinliga muggar.

 

Metod: (Hur genomför vi aktiviteten?)

-Jag ber barnen berätta vad de olika föremålen jag plockar fram heter.

- Jag börjar med att vika ett papper. Sedan viker jag det på mitten och viker upp igen.

-Jag droppar olika färger precis i vikningen. Sedan viker jag ihop igen. 

-Jag pressar sedan handen från vikningen och utåt.

-Jag låter barnen ställa hypoteser om vad de tror händer när jag gör så.

-  Barnen får sedan prova att droppa med pipett, vika pappret och se vad de får för mönster.

 

Hur pratar vi med barnen om vad de lärt sig i aktiviteten?

Jag frågar om någon vill berätta vad hen lärt sig av det här experimentet.

Jag ställer om det behövs stödfrågor såsom:

- Kommer ni ihåg vad den här heter? (Visar pipetten)

- Vad hände när vi vek ihop papperet när vi droppat färg i vikningen?

- Vad kallas det när bilden är precis likadan på bägge sidorna?

 

Material som behövs:

Flera vita A4 papper, flaskfärg, muggar.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: