Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6, NA19a: week 45-51

Skapad 2020-11-14 18:49 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Engelska
In this course we work with the English language in different ways in order to develop different communicative skills. These skills comprehend reception (understanding the language) as well as production and interaction (speaking and writing). The course also includes other parts, for example to learn about countries and parts of the world where English is used. This specific period, (week 45-51) there is some focus on English-speaking countries.

Innehåll

In this course there is a focus on practising the below skills:

1. Speaking

2. Writing

3. Reading comprehension

4. Listening comprehension

 

Some of the resources that we will use are the following: our textbook Viewpoints 2, the booklet "I love grammar", dictionaries, encyclopedia, literature and other fiction, news etc. 

 

Tests during this period:

1. Test of speaking: week 47-48

 2. Test of writing: week 50

 

Planning: English 6, NA19a autumn term 2020 (week 45-51)

 

In order to keep yourself updated on the planning regularly, I recommend you only to use the digital version in Classroom. One reason for only using the digital version is that this is a preliminary planning. Some changes might be necessary, sometimes owing to circumstances over which we have no control ourselves, and sometimes because we need/want to change something. Another reason is that things might also be added to this planning. Please note that some of the tasks are to be done partly during our lessons, partly at home.

 

 

Week

Skills to be practised regularly through different kinds of exercises: speaking, reading, listening and writing.


Please also see the planning for the following projects:

 • Reading literature (novels)

 • “The English-speaking World”

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

45

Afternoon Tea

w. 36-49: Writing (practising) (argumentative essay, discussion essay)

Speaking: exercise 

Speaking: preparation of test Violence

     

Afternoon Tea

 

46

Introduction to the project “The English-Speaking World”

w. 46-5: The English-Speaking World

w. 36-46: Writing (practising) (argumentative essay, discussion essay)

     

Test of Physics

 

47

TEST OF SPEAKING

w. 36-46: Writing (practising) (argumentative essay, discussion essay)

w. 46-5: The English-Speaking World 

 

TEST OF SPEAKING

 

TEST OF SPEAKING

 

48

TEST OF SPEAKING

w. 36-46: Writing (practising) (argumentative essay, discussion essay)

w. 46-5: The English-Speaking World

 

TEST OF SPEAKING

 

TEST OF SPEAKING

 

49

w. 36-46: Writing (practising) (argumentative essay, discussion essay)

w. 49: Grammar: the Swedish “man”; conditional clauses; individualized practice in accordance with self-test

w. 46-5: The English-Speaking World: w. 49 ONLY FOLLOW-UP! 

         

50

TEST OF WRITING

w. 46-5: The English-Speaking World ( w. 50: Thursday ONLY FOLLOW-UP! 

v. 50: Grammar: individualized practice in accordance with self-test

 

TEST OF WRITING

     

51

Christmas Afternoon Tea? (potluck/”knytis”)

Movie!

     

Christmas Afternoon Tea?

 
 

CHRISTMAS HOLIDAYS!!

         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
  Eng  -
 • Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
  Eng  -
 • Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
  Eng  -
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.
  Eng  -

Matriser

Eng
Produktion och interaktion (skriftliga framställningar)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Produktion och interaktion:
skriftlig framställning
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.

Eng
Produktion och interaktion (muntlig interaktion)

Kunskapskrav betyget E
Kunskapskrav betyget C
Kunskapskrav betyget A
Produktion och interaktion:
muntlig interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och kan föra den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: