Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UNDERSÖKNINGAR GÄLLANDE KÄLLKRITIK & RASISM (9A)

Skapad 2020-11-15 10:18 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola F
Introduktion till forskningsarbetet: I detta arbete kommer ni öva förmågan att arbeta med källkritik. Denna förmåga är viktig för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati. Genom historiskt källmaterial får ni lära er om fem händelser i Sveriges historia. Händelser som alla är kopplade till olika former av rasism.

Innehåll

Instruktioner till forskningsarbetet: 

Ni kommer vara indelade i 5 grupper och kommer under 2 veckor att arbeta aktivt med er händelse. Sedan kommer ni att, framför klassen, presentera era resultat.  

Genom att arbeta med olika källor skall ni värdesätta dessa källor utifrån: Äkthet, Tendens, Beroende, Närhet, Representativitet och Luckor.  

Samtidigt skall ni svara på de huvudfrågor som ställs.  

 

Forskningsledarnas uppgifter: 

Varje grupp har två forskningsledare, deras uppgift är att fördela arbetet jämnt och se till att gruppen utreder det den skall göra. De har även i uppgift att se till att gruppen samverkar bra och arbetsfördelningen är jämn. Gruppmedlemmar som inte arbetar i enlighet med gruppen skall rapporteras till läraren.  

 

Betygsättningen: 

Trots att detta är ett grupparbete kommer elever betygsättas individuellt, det betyder att medlemmar som ej medverkar i grupparbetet kommer få underkänt. I och med att källkritik är ett stort kunskapskrav inom historia kan inte elever som får underkänt få ett godkänt betyg i ämnet historia.    

 

 

Forskningsgrupper: 

Forskningsgrupp 1: 

JosefAchilleas(forskningsledare)Lalo (forskningsledare), Simeon, Abbe, aggeNoormattias 

 

Forskningsgrupp 2: 

Sabrina, AdianErkhen, Ilya, Amadea (forskningsledare)DeganZehraAnna (forskningsledare), Saga 

 

Forskningsgrupp 3: 

NilaaMeryan (forskningsledare), Elis, Pat, Felix (forskningsledare), Alma, SecaAnet 

 

Forskningsgrupp 4: 

Maja, Maria (forskningsledare)Maneli (forskningsledare), Ella, Oliwia, Alexandra, Michel, Suad 

 

Forskningsgrupp 5: 

Mirna (forskningsledare)Millie (forskningsledare)ZainabMaryama, Tilda, Leni 

 

 

Grupp 1: 

S:T Barhelemy 1830 

Din uppgift är att ta reda på: 

 1. Varför blev det bråk i staden Gustavia i samband med teaterföreställningen? 

 1. Vilka källor är lämpliga för att besvara fråga 1? Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av källor. 

 1. Vilka tankar och frågor väcker händelsen hos dig? 

För att svara på frågorna har du ett urval av källor. Sätt nu igång med att utforska och tolka källmaterialet. 

 

Grupp 2: 

Nomadskolan 1918 

Din uppgift är att ta reda på: 

 1. Varför ville inte samiska föräldrar skicka sina barn till nomadskolan? 

 1. Vilka källor är lämpliga för att besvara fråga 1? Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av källor. 

 1. Vilka tankar och frågor väcker händelsen hos dig? 

För att svara på frågorna har du ett urval av källor. Sätt nu igång med att utforska och tolka källmaterialet. 

 

Grupp 3: 

Bollhusmötet 1939 

Din uppgift är att ta reda på: 

 1. Varför möttes studenterna? Vilka olika åsikter och argument kom fram i samband med mötet? 

 1. Vilka källor är lämpliga för att besvara fråga 1? Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av källor. 

 1. Vilka tankar och frågor väcker händelsen hos dig? 

För att svara på frågorna har du ett urval av källor. Sätt nu igång med att utforska och tolka källmaterialet.  

 

Grupp 4 

Lägerskolan 1943 

Din uppgift är att ta reda på: 

 1. Varför startades en skola för romer år 1943? 

 1. Vilka källor är lämpliga för att besvara fråga 1? Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av källor. 

 1. Vilka tankar och frågor väcker händelsen hos dig? 

För att svara på frågorna har du ett urval av källor. Sätt nu igång med att utforska och tolka källmaterialet.  

 

Grupp 5 

Moskébygget 1995 

Din uppgift är att ta reda på:  

 1. Varför protesterade människor i samband med moskébygget? 

 1. Vilka källor är lämpliga för att besvara fråga 1? Använd de källkritiska kriterierna för att motivera ditt val av källor. 

 1. Vilka tankar och frågor väcker händelsen hos dig? 

För att svara på frågorna har du ett urval av källor. Sätt nu igång med att utforska och tolka källmaterialet.  

Matriser

UNDERSÖKNINGAR GÄLLANDE KÄLLKRITIK & RASISM (9A)

Rubrik 1

Ej godtagbara kunskaper (F)
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Aspekt 1
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl under byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: