Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-11-15 12:46 i Hallernaskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska behandla frågor om vänskap, utanförskap och mobbning. Eleverna kommer att få följa en fiktiv klass och ta del av det som händer i klassen. Materialet finns tillgängligt på Clio. Arbetsområdet innehåller diskussioner både muntligt och i skrift, värderingsövningar, vi kommer även lyssna till berättelser om vänskap och etik, se film som berör ämnet samt göra en avslutade uppgift i skolan.

Innehåll

Kunskapskrav

 

 • Samtala om moraliska frågor och hur människan kan göra gott.

 • Reflektera kring moraliska frågor och använda etiska begrepp.

 

Centralt innehåll
Identitet och livsfrågor​​

 

 • ​Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

 

Etik

 

 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. ​

 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt.

 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: