Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Stjärnlösa nätter

Skapad 2020-11-15 17:01 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa en bok är en magisk upplevelse! För att få uppleva magin behöver du förstås läsa. I detta arbetsområde kommer du att få läsa en gripande och spännande bok om en ung man som ställs inför svåra utmaningar. Du kommer efter att du läst boken få skriva en bokanalys.

Innehåll

Under vecka 45 till 49 kommer du att få läsa boken Stjärnlösa nätter av Arkan Asaad. 

Du kommer att träna din förmåga att:
- formulera dig i skrift
- läsa och analysera skönlitteratur 
- anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang

Det du behöver göra för att klara arbetsområdet är:
- läsa boken Stjärnlösa nätter
- skriva svar på frågorna till de olika kapitlen i din läslogg (skrivbok/wordokument)
- skriva en bokanalys

Under lektionerna kommer du att:
- få läsa och diskutera boken med dina klasskompisar
- skriva svar på frågorna och diskutera dessa i helklass
- få lära dig att skriva en bokanalys


TIPS PÅ HUR DU KAN UTVECKLA ETT RESONEMANG:

Uppgifter

  • Uppgift bokanalys

  • Uppgift läslogg

Matriser

Sv SvA
Svenska - bokanalys

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du visar grundläggande läsförståelse genom att i huvudsak göra enkla sammanfattningar av textens innehåll.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll
Personbeskrivningar
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper.
Du redogör för personernas yttre och inre egenskaper men även genom deras handlingar, tankar och känslor.
Du redogör med ett djup om personernas olika egenskaper, deras handlingar, tankar och känslor. Både övergripande och med detaljer.
Miljö/tid
Du redogör för hur miljön beskrivs och vilken tid boken utspelar sig i.
Du beskriver miljön och tiden boken utspelar sig i och ger exempel som förtydligar.
Du beskriver miljön och tiden boken utspelar sig i med ett djup och ger exempel som förtydligar.
Språket
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Budskap
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Berättarteknik/ perspektiv
Du kan göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du kan även redogöra vilket berättarperspektiv som används.
Dina tolkningar och analyser kring berättarteknik och berättarperspektiv är väl underbyggda Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens val.
Du kan tolka och analysera berättarteknik och berättarperspektiv med ett djup och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens olika val
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: