Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering v.47 - 49 MATEMATIK åk 9

Skapad 2020-11-15 18:34 i Östlyckeskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Matematik
Planering v.47 - 50

Innehåll

v.47 - 50

Repetition (extra arbetsblad i pappersform)

Övningar - gamla NP (muntligt)

Vi ska arbeta med kap.1

 

v. 49 NP Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång: cirka 30 min 

Delprov A är ett muntligt delprov som genomförs i grupper om 3–4 elever

Delprovet prövar elevens förmåga att muntligt föra och följa matematiska resonemang. 

Eleven får också möjlighet att pröva andras förklaringar och argument. 

Läsåret 2020/2021 är varken formelblad, linjal eller digitala verktyg, såsom miniräknare, tillåtna under delprov A

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: