Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra åk 8 v.47-v.50

Skapad 2020-11-15 19:18 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Matematik
under v.47- 50 kommer vi att jobba med algebra, där kommer vi gå igenom; uttryck, uttryck med parenteser och multiplikation med parenteser, ekvationer och problemlösningen med ekvationer.

Innehåll

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att kunna lösa problem i vardagen såväl som att ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och uttrycka sig matematiskt.

 

Lärande mål

 

 

 

Vi kommer under denna period att studera

 

·        Hur man löser ekvationer

 

·        Vad en variabel är och hur den kan användas

 

·        Parenteser i ekvationer och uttryck

 

·        Ekvationer med X i båda leden

 

·        Tolkning av uttryck skrivna med variabler

 

·        Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för nivån i årskurs 8

 

·        Metoder för ekvationslösning

 

·        Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Undervisning

 

 

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt.

 

·        Genomgångar

 

·        Enskild räkning

 

·        Lärarledda gruppdiskussioner

 

 

 

Bedömning

 

 

 

Bedömningen av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan, i matrisen finns förmågorna beskrivna med några exempel.. Följande moment kommer att bedömas: lektionsarbete, läxor och prov.

 

 

 

 

Bedömningen avser

 

              E                                             C                                            A

 

Förmågan att lösa matematiska problem

 

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar. Av svårighetsgraden:

 

Ex.  12x – 3y=

Om x=3 och y=2

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar. Av svårighetsgraden:

Ex. 6x + 2(3-x)-26=100

Eleven kan själv ställa upp ekvationer för att lösa ett problem.

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder och finner alla möjliga lösningar.

Ex. Eleven kan lösa avancerade problem genom att ställa upp ekvationer och sedan lösa dessa.

Förmågan att använda och förstå begrepp

.

 

 

Eleven visar förståelse för begrepp genom att

 t ex Eleven kan förenkla kortare enkla uttryck

Eleven kan ställa upp uttryck för omkrets och area för enkla geometriska figurer.

Eleven visar god förståelse för begrepp genom att

Tex skriva uttryck för omkrets och area för sammansatta figurer.

 

Eleven kan förenkla svårare uttryck med tex parenteser i.

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp genom att

 

Eleven kan ställa upp mer komplexa uttryck och i förekommande fall identifiera alternativa uttryck.

Förmågan att välja rätt metod

 

Eleven kan med hjälp av någon metod tex hålla för ett finger lista ut rätt värde på x i en ekvation

Kunna fortsätta en talserie eller rita fortsättningen på ett mönster t ex 5, 9, 13, 17

Eleven kan lösa ekvationer där tex parenteser ingår

Kring ett avlångt bord får det plats sex personer. Skriv ett uttryck för hur många som får plats, om man sätter ihop kortändarna på x st bord.

 

Eleven kan lösa mer avancerade ekvationer tex där x finns i båda leden och multiplikation av parentes ingår.

Tex 3(x-2)-1,5(2x-4) = 5(0,1x+2)

Lösningen skall vara strikt algebraisk.

 

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

 

Redovisningarna är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningarna är lätta att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningarna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

 

 

 

 

 

Vecka

Lektion

Övrigt

47

Pass 1: uttryck med variabel   s.78 -79

Pass 2: Uttrycket med parenteser   s.80

Pass 3: Multiplicera med parentes   s.81

Pass 4: Ekvationslösning s.82

Läxa 10

48

- Prövning    s.83

- Ekvationer med parenteser   Sid 84-85

- Problemlösning med ekvationer S. 86-87

- Fortsätta arbeta

Läxa 11

49

-         Mönster   S. 88-89

-         Diagnos

-         Röd eller blå kurs

-         Prov E delen fredag 4 dec.

Läxa 12

50

-         Prov CA delen måndag 7 dec

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: