Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rosens pedagogiska planering Barn och poesi. Ht 20

Skapad 2020-11-15 19:35 i Bosgårdens förskola/Ju stigen Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Språket är osynligt. Vi måste göra det synligt för att barnen ska förstå poängen med det.

Innehåll

Innehåll

 

 

VARFÖR

 Barnen visar ett stort intresse för litteratur och skriftspråk. De samtalar om vilka böcker de tycker om på Rosen och vilka de läser hemma. Många hör när ord låter lika. De rimmar ofta på sina namn och på saker som vi gör. Vi vill utvidga barnens kunskap och erfarenheter att samtala/skapa och fundera över litteratur och språket. 

 

 

VAD?
Vi vill utveckla barnens förståelse för Poesi. Rim, ramsor och dikter.

 

 (Poesi eller vers är, bundet av till exempel versmåttrim eller bara uppställningen av ord. Wikipedia)

 

HUR?

Vi delar in barnen i mindre grupper. I undervisning kring Poesi tar vi hjälp av Lilla Ärtan. 

Lilla Ärtan kommer med en poesibok. Vi läser och reflekterar hur det låter.

Lilla ärtan har också med sig naturmaterial som barnen hittat i skogen. Lilla Ärtan undrar: Vad heter det? Hur växer det? Hur känns det?

Inspirerade av materialet och våra upplevelser i skogen skapar barnen en dikt tillsammans. 
(Om vi vill tar vi hjälp av en femstegsdikt där barnen får bekanta sig med ord som substantiv, verb, adjektiv och synonym).

 

Substantiv är namn på ting,                     

till exempel boll och ring.

Verb är sådant man kan göra, 

till exempel se och höra.

Adjektiv beskriver hur du är, 

varm och glad och kanske kär.            

 

För vem? Hjälp Vad, vem, hur, varför?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: