Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet för 100 år sedan

Skapad 2020-11-15 20:08 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3) Svenska som andraspråk Svenska Bild
Det har hänt mycket i Helsingborg på 100 år. Flera nya saker har uppfunnits och våra bostäder ser annorlunda ut. Vår mat är annorlunda och det finns många andra jobb idag än för 100 år sedan. Även skolan fungerade och såg annorlunda ut. Under detta tema ska vi försöka ta oss tillbaka till början av 1900-talet. Ni ska få en inblick i hur skolan fungerade, hur familjen såg ut, hur man bodde, vad man lekte med som barn och mycket mera.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • hur det var att vara barn för 100 år sedan, i skolan och i hemmet
 • tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid
 • kristendomens roll förr i tiden
 • att berätta om bilder från förr och diskutera skillnader och likheter

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • arbeta med texter och uppgifter i SO-boken
 • titta på filmer som berättar och visar hur livet och skolan såg ut för 100 år sedan
 • läsa faktatexter
 • lyssna till berättelser som handlar om hur det var för 100 år sedan
 • besöka Dunkers kulturhus och ta del av historiska utställningen
 • stadsvandra i Helsingborgs centrum och lära oss om stadens historia
 • diskutera skillnader och likheter mellan livet för 100 år sedan och livet nu

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du ska kunna jämföra och beskriva vad det finns för skillnader och likheter mellan att bo och leva förr i tiden jämfört med nu.
 • Du ska kunna berätta om hur en skoldag kunde se ut runt sekelskiftet 1800-1900 talet och jämföra med en skoldag med idag.
 • Du ska kunna berätta om kristendomens roll förr i tiden.
 • Du ska kunna berätta om någon plats eller byggnad från förr i tiden som finns på din hemort.
 • Du ska delta i samtal om det vi har läst och sett.
 • Du ska kunna återberätta med egna ord det du har upplevt och lärt dig under temat.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: