Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 ht-20

Skapad 2020-11-15 20:43 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola F
-Frågeord -Yrken -Skriftlig presentation

Innehåll

Under v. 45 - 47 kommer du att:

lära dig olika tyska frågeord 

lära dig tyska ord för yrken

- nya ord 

- skriva en egen presentation (på tyska) om din favoritsport eller favorithobby/aktivitet

Presentation ska lämnas in den 16 november.

Prov den 18 november (se anvisningar i Classroom).

 

Målet med arbetsområdet är att...                

utveckla din förmåga att:  

 • förstå innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
 • delta i samtal och bidra till att föra samtalet vidare.
 • muntligt berätta, beskriva och presentera saker inom olika ämnesområden.
 • skriva egna texter av olika slag t.ex. brev, berättelser, presentationer.
 • läsa och lyssna på olika texter t.ex. faktatexter, dialoger etc.

Arbetssätt

 • arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
 • delta i samtal och bidra till att föra samtalet vidare.
 • muntligt berätta, beskriva och presentera saker inom olika ämnesområden.
 • skriva egna texter av olika slag t.ex. berättelser och presentationer.
 • läsa och lyssna på olika texter t.ex. faktatexter, dialoger etc.

Detta kommer att bedömas...

- Din förmåga att göra dig förstådd muntligt och skriftligt
- Din förmåga att förstå det du läser och lyssnar på
 

 

Detta kommer att testas vid läxförhör, men även under lektionerna och vid provtillfällen. 

 

Matriser

BASMALL Moderna språk

F
E
D
C
B
A
Egen produktion
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och begripligt** med **enstaka ord och** **fraser** **Bedömningsstöd:** Uttrycker sig eleven mycket enkelt men fullt begripligt? Är språket enkelt och elementärt, och kretsar det enkom kring ämnen som utgår ifrån eleven?Gör eleven sig förstådd? Använder eleven sig av några få, enkla grammatiska strukturer?
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och relativt tydligt** med **fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Använder eleven längre grammatiska sekvenser, vågar och vill kommunicera? Fungerar dessa till viss del? Finns beskrivande ord med, som utvecklar huvudordet?
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt**, **relativt tydligt och till** **viss del** **sammanhängande**. **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Räcker ordförrådet till för viss nyansering? Finns fasta, språkliga uttryck – adjektiv, synonymer, variationer, fler verb – som gör språket intressant och fyllig? Använder eleven i huvudsak grammatiska strukturer korrekt? (Stavfel får förekomma men inte förstöra kommunikationen)
Egen produktion, aktion
 • M2
 • M2
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket** **enkel** form redogöra för **innehållet** samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket enkel** form redogöra för **innehåll** **och detaljer** samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för **innehåll och** **detaljer** samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Egen produktion/ interaktion
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **enstaka ord** **och fraser.** **Bedömningsstöd:** Är språket mestadels korta fraser och meningar staplade efter varandra? "Och" kan användas ibland... Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **ord, fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Används längre fraser och meningar som binds samman med hjälp av "och" och "sedan"? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och tydligt med ord,** fraser och meningar.** **Bedömningsstöd:** Meningar och fraser binds samman med bla "men" och "därför att" som skapar större flyt och ett mer utvecklar resonemang, och som för kommunikationen framåt? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
Språkmedvetenhet
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
Språket är hackig.
Språket har visst flyt.
Språket flyter på.
Anpassning
 • M2
Är språket anpassad efter syfte, mottagare och situation?
Strategier för att förstå
 • M2
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Strategier för att göra sig förstådd
Eleven kan välja och använda sig av **någon** **strategi** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av **några** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av **flera** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
 • M2
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i **enkel form** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: