Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder 6C ht20

Skapad 2020-11-15 23:29 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vi övar på att beskriva och förklara grundläggande kemiska begrepp och deras samband. Du får också lära dig om hur kunskapen om kemi har utvecklats genom tiderna. Vi genomför laborationer för att sedan dra slutsatser av dessa och lära oss att arbeta systematiskt och med god säkerhet.

Innehåll

Vi använder boken Utkik FyKe (s.8-17, s.42-45, s.72-77, s.84)
Vad är allting uppbyggt av? s.8-17, 
Sortera efter egenskaper s.42-45
Blandningar s.72-77 och 84

Vad skall du kunna?

Du ska efter genomgånget arbetsområdet kunna redogöra för följande:

 • Vad som menas med - Atom, molekyl, grundämne och kemisk förening
 • Kunna rita en enkel bild hur en atom ser ut och kunna placera ut atomens olika delar (atomkärna med protoner och neutroner samt elektroner)
 • Kunna ge exempel på några olika grundämnen och kemiska föreningar
 • Vilka tre former (faser) som ämnen kan ha och vad det är som avgör vilken form ämnet har
 • Vad fasövergångarna kallas (smältning, stelning, avdunstning och kondensering)
 • Vad som menas med ett ämnes smältpunkt, fryspunkt respektive kokpunkt
 • Kunna förklara ämnens olika faser utifrån hur atomerna rör sig
 • Kunna ge exempel på ämnen och material
 • Kunna ge exempel på egenskaper som vi kan sortera ämnen och material utifrån
 • Vad elektricitet är 
 • Vad som menas med den kemiska regeln "lika löser lika"
 • Kunna ge exempel på lösningsmedel
 • Vad som menas med en blandning och en lösning och kunna ge exempel på sådana
 • Vad som menas med en mättad lösning
 • Vad som menas med en legering
 • Kunna beskriva några separationsmetoder (metoder för att dela upp blandningar) och när de är lämpliga att använda

Viktiga begrepp:

atom, atomkärna, protoner, neutroner, elektroner, molekyl, grundämne, kemisk förening, materia, alkemi, fast form, flytande form, gasform, fasövergång, smältpunkt, fryspunkt, kokpunkt, smältning, stelning, avdunstning, kondensering, kondens, egenskap, ledningsförmåga, elektricitet, löslighet, lösningsmedel, blandning, lösning, legering, mättad lösning, filtrering, sedimentering

Planering

v47

s. 8-11

Kemiska symboler, Atomens uppbyggnad, Begrepp - Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, modell

v48

s. 12-15

Säkerhet i lab sal (repetition), Materians tre faser (fast, flytande, gas) smältpunkt, fryspunkt, kokpunkt,
Laboration - Koka vatten

Läxa till torsdag - Några grundämnen och deras kemiska beteckning 

v49

s. 16-17

Sammanfattning, repetition

Läxa till torsdag - Atomens uppbyggnad, begrepp: atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, Faser och fasövergångar

v50

s. 72-74

Blandningar och lösningar, Mättad lösning,
Laboration -  Göra en mättad saltlösning ( koka vatten med salt i). Måla med saltvattnet på ett svart papper. 

v51 - v4

s. 42-45, 75-77

Sortera efter egenskaper, Undersökningsbara egenskaper, ledningsförmåga, separationsmetoder, kromatografi
Laboration - Separera färgämnen, Uppgift - separera ämnen

v5

Repetition

PROV torsdag 4/2

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor med svar

 • Instuderingsfrågor med svar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: