Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomens tre stora inriktningar & religion i Sverige

Skapad 2020-11-16 07:50 i Gylle skola Borlänge
Kristendomens tre inriktningar samt kristendomens historia i Sverige.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi kommer fram till v. 49 att arbeta med kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi. Utöver kristendomens olika inriktningar innefattar arbetsområdet även kristendomens historia i Sverige.

Innehåll

Tidsplan

   v. 45 Katolska kyrkan.

   v. 46 Ortodoxa kyrkan.

   v. 47 Protestantiska kyrkan.

   v. 48 Inlämningsuppgift.

   v. 49 prov, torsdag 3 december

Arbetssätt

Genomgångar: Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material. 

Arbete:Du kommer få arbeta enskilt med instuderingsfrågor, arbetsblad och skrivuppgifter under lektionstid. Vi kommer även att arbeta med diskussionsuppgifter i mindre grupper.

Lärobok: SOL 4000 "Religion och liv 8".

 • Kristendomens tre stora inriktningar: s. 218 - 243.
 • Sverige - ett kristet land: s. 255 - 260.

 

Bedömning 

Prov: v. 49 - torsdag, 3 december

Inlämningsuppgift: 
Eleven gör uppgiften under lektionstid.

Visad kunskap under lektionstid (läxförhör, diskussionsuppgifter och skrivuppgifter) tas även med i bedömningen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: