Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi och världen- Hållbara tillsammans!

Skapad 2020-11-16 07:44 i Lilla Gunghästen Falköping
Förskola
Hållbart tillsammans är vårt övergripande projekt på Lilla Gunghästen. På kulnas avdelning arbetar vi med följande syfte och frågeställning: Syfte: Ge barnen möjlighet till relationsskapande Frågeställning: Vilka verktyg för konfliktlösning har barnen på förskolan?

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: