Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öst - vecka 47

Skapad 2020-11-16 07:44 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

 

Mål

- Matematik i naturen med Rutan & Randan utifrån bok. Mönster. I skogen. 

- Sagosten. 

- Låta barnen utveckla lärmiljön vid sagoträdet. Önska böcker. 

- Jobba med allas lika värde. 

 

Syfte

- Utmana kompisarna i olika matematiska problem tillsammans med Rutan och Randan.

- Ge barnen möjlighet att sätta sig in i olika sagor och reflektera kring dessa. Möta sagor i olika kontext.

- Lärmiljön ska vara inbjudande och locka till olika sorts lek. Projektet ska synas i lärmiljön och barnen ska vara medskapare i denna.

- Stärka gemenskap, empati och förståelse för varandra i gruppen. 

 

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

  • vad gick bra,
  • mindre bra,
  • vad fångade barnen,
  • vad behöver vi förändra.
  • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

  • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
  • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: