Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering matematik

Skapad 2020-11-16 08:19 i Edsta förskola Hudiksvall
Förskola
Matematik Edsta förskola.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: 2020 - 2021

Förskolans namn: Edsta förskola

Grupp: Tallkotten

Barnens ålder: 1-5 år

År och datum:: 2020 16/11

 

Vilket innehåll ska behandlas? 
vi kommer att arbeta utifrån mattekarusellen. 
där ingår mätning, rumsuppfattning, former, antal, likheter olikheter, sortera, problemlösning, mönster, parbildningen, diagram och språket.


-

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
Utveckling och lärande


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
Vi vill att barnen ska få en grund inom matematiken. Få en förståelse för rum, form läge och riktning. Även för mängder, antal också få kunskaper om tid och mätning.
Vi vill att barnen ska använda matematiken för att lösa olika problem, prova både egna och andras problemlösningar.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer att väva in matematiken i vårt temaarbete. Vi ser barnens erfarenheter genom våra dokumentationer. Vi bygger temaarbete vidare utifrån barnens frågor och funderingar.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Vi reflekterar tillsammans med barnen om deras lärande. Vi lägger lärlingar i unikum så att föräldrarna kan se barnens lärande.


Planeringen upprättad av:

Maria A

Maria L

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: