Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grodornas planering HT20, Djungeln

Skapad 2020-11-16 08:43 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi prioriterar barnens språkliga utveckling. Alla ska, oavsett tidigare erfarenheter få möjlighet att uttrycka sig, göra sig förstådda och förstå andra. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

(Vad är syftet/ målkriteriet?

Vi har delat upp Djungelns barngrupp i mindre grupper som vi arbetar i två gånger i veckan. Att vi som pedagoger hittar olika strategier och aktiviteter som vi arbetar med tillsammans utifrån barnens intressen. Vi ska gemensamt arbeta ihop gruppen och ta tillvara på våra olikheter och likheter för att skapa de bästa förutsättningar att bli en grupp som strävar mot samma mål i verksamheten.

Syftet är att vi som personal på ett enklare sätt ska kunna tillgodose varje barns enskilda behov och intresse. I Grodorna ligger fokus på språket, att barnen på olika sätt ska få möjlighet att uttrycka sig och få förståelse för andras uttryck. Genom individuell och gemensam undervisningen stimuleras språkutvecklingen med stöd av bilder, tecken och kroppsspråk eller estetiska uttryck samtidigt som pedagogerna ger det verbala språket.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Under vår SKA-tid följer vi upp veckan som varit och planerar nya eller samma aktiviteter för veckan som kommer. Vi blickar tillbaka och reflekterar över vad vi pedagoger har gjort med barnen, hur barnen tagit emot undervisningen och aktiviteten kopplat mot läroplanen, samt gruppstorlek och gruppsammansättning. Detta kan kompletteras med filmsekvens eller ljudupptagning för oss pedagoger där vi tittar närmare på hur vi som pedagoger arbetar med och bemöter barnen för att arbeta vidare med vår undervisning.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

 • Att varje barn ska kunna uttrycka sig
 • Att varje barn ska utöka sin språkförståelse

  FNs Konvention om barns rättigheter -
  Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.
  (Artikel 13)

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Jenny tillsammans med Mia och Banne

Vem ansvarar för dokumentationen?

Jenny tillsammans med Banne och Mia

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: