Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage åk 9

Skapad 2020-11-16 08:45 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska skriva ett reportage om utbildning och yrke. Du intervjuar någon som ska berätta om hur, när och varför hen började på en vissa utbildning, valde sitt yrke/sitt jobb. Intervjua, observera och var nyfiken.

Innehåll

 

Före Intervju:

Skriv ett frågebatteri
Sök fakta om yrket, kan hjälpa dig att komma på frågor.
 

Boka tid för intervju.

Fota. Ta minst en bild till reportaget.

Genomföra intervjun/intervjuerna, anteckna (eller spela in intervjun).

Använd öppna frågor med frågeorden: hur, varför, när och vad. Var beredd att ställa följdfrågor.

Skriv ner egna reflektioner, under före och efter intervjun. 

 

 

De tre delarna: intervjusvaren, fakta och egna observationer och upplevelser  ska ni ta med er till skolan för att sammanställa. Utnyttja tiden på lektionerna att  sammanställa ditt reportage och bearbeta text och reportage.  

 • Tänk på dispositionen.
 • Skriv reportaget i PRESENS. Det skapar närvaro.
 • Gestaltande text. Skapa bilder för läsaren. 
 • En bra, talande rubrik. Mellanrubriker.
 • Checka din text utifrån mallen.
 • Bedömning sker av det inlämnade reportaget.
 • Tänk på reportagets språk och disposition: stavning, meningsbyggnad (stor bokstav, skiljetecken), styckeindelning, språklig variation.
 • Respons och bearbetning

Betygssättning sker utifrån dessa delar:
Reportagets struktur: rubrik, ingress, brödtext.
Reportagets innehåll: gestaltande beskrivningar, röd tråd. Närvarokänslan i texten. Samspel text och bild!

 

Uppgifter

 • Mitt praoreportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Svenska: Reportage

Reportage

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Reportagets struktur
Du använder rubrik, ingress och brödtext i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett effektivt sätt i din text.
Du använder rubrik, ingress och brödtext på ett tydligt och effektivt sätt i din text.
Reportagets innehåll
Ditt innehåll framgår i huvudsak. Du skriver om din PRAOplats utifrån intervju, faktadel och egna obseervationer
Ditt innehåll framgår och har en tydlig röd tråd. De tre delarna bildar nogsamt ett fungerande reportage. Din nyfikenhet och frågeställning syns i texten.
Ditt innehåll framgår på ett välutvecklat och tydligt sätt med en röd tråd. Din nyfikenhet och frågeställning syns i texten som är gestaltande utvecklad.
Reportagets språk
Du följer i huvudsak skrivreglerna. Du skriver i presens.
Du följer skrivreglerna och har viss språklig variation. Gestaltning förekommer. Du skriver i presens och varierar språket.
Du följer skrivreglerna och har en god språklig variation. Gestaltning finns genomgående.
Helhetsbedömning
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som ett reportage för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Ge respons och bearbeta
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samspel text och bild
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Sv SvA
Åsö svenska reportage

E
C
A
Genrekorrekthet och språkbruk.
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du har skrivit ett reportage som till viss del innehållet de element som är genretypiska, som presens, gestaltningar och en närvarande berättare. Du har en del stavfel eller språkbrister inom styckesindelning, särskrivning, kommatering eller meningsbyggnad. Det stör dock inte förståelsen eller flytet.
Du har skrivit ett reportage som till stor del innehållet de element som är genretypiska, som presens, gestaltningar och en närvarande berättare. Du har enstaka stavfel eller språkbrister inom styckesindelning, särskrivning, kommatering eller meningsbyggnad. Det stör dock inte förståelsen eller flytet.
Du har skrivit ett reportage som innehållet de element som är genretypiska, som presens, gestaltningar och en närvarande berättare, samt en tydlig och relevant rubrik och ingress. Du har få stavfel eller språkbrister inom styckesindelning, särskrivning, kommatering eller meningsbyggnad. Det stör dock inte förståelsen eller flytet.
Flyt och uppbyggnad
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du har ett visst flyt i din berättelse och det är relativt enkelt för läsaren att hänga med i berättelsen. Läsaren får vissa bilder i huvudet.
Du har flyt i din berättelse och det är enkelt för läsaren att hänga med i berättelsen. Du har med gestaltningar som gör det lätt för läsaren att få bilder i huvudet.
Du har ett bra flyt i din berättelse och det är lätt för läsaren att läsa och förstå, utan att gå tillbaka i texten och läsa om olika delar. Du har naturligt med gestaltningar som inte stör flytet utan tillför liv i berättelsen.
Läsförståelse
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Det finns kopplingar till boken, även om du frångått berättelsen en del.
Det finns en tydlig koppling till boken.
Du har utgått från boken och jag använt den som en tydlig inspiration till ditt reportage. Det du har kommit på själv om karaktärerna har en stark och trovärdig koppling till boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: