Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Essä

Skapad 2020-11-16 08:48 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Svenska
Vi har arbetat med epoken modernismen. Ni har fått lära er vad som kännetecknar litteraturen under modernismen. Vi har även tittat närmare på några författare. Detta moment kommer att mynna ut i att ni kommer att skriva en essä.

Innehåll

Vi har arbetat med epoken modernismen. Ni har fått lära er vad som kännetecknar litteraturen under modernismen. Vi har även tittat närmare på några författare. Detta moment kommer att mynna ut i att ni kommer att skriva en essä. 

Matriser

Sve
Essä

Rubrik 1

Når ej upp till målen
E
På väg
C
På väg
A
Aspekt 1
Referat
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik samt
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Eleven kan, tillämpa regler för citat- och referatteknik
Disposition
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade.
Anpassning
Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språk
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Innehåll
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: