Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2årsgruppen jobbar med Totte

Skapad 2020-11-16 09:16 i Pettersbergs förskola Örebro
Förskola
Arbetar kring Totte, med konkret material och TAKK

Innehåll

Vi har valt att arbeta med böckerna om Totte utifrån vårt gemensamma projekt " i sagans värld".

Syfte;

Böckerna om Totte är språkligt anpassade för vår åldersgrupp (2år), den intresserar och fångar barnen. Vi kombinerar begrepp med konkret material samt använder oss utav TAKK.

 

Mål;

Att barnen lär sig att namnge olika föremål, samt att beskriva dessa, samspela med varandra och att de får en "upplevelse" och inte bara läs ur bok.

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: