Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärpass utomhus

Skapad 2020-11-16 09:28 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Grundskola F Matematik Svenska NO (år 1-3)
Lärpass utomhus syftar till att plocka ut det aktuella innehållet barnen gör i klassrummet och utforska det i naturen samt samarbeta i olika grupper.

Innehåll

Syfte:

Barnen får utforska matematik, svenska och NO praktiskt i sitt närområde samt samarbeta i olika grupper. 

Vad ska vi göra?

En gång i veckan kommer vi att besöka "dungen" eller Prästskogen där vi gör något av följande:

 • Leka olika planerade lekar tillsammans
 • Leta saker i naturen som t.ex. börjar på Ss-ljudet
 • Mäta, jämföra med naturföremål
 • Samarbetslekar
 • Uppgifter - lösa problem i grupp
 • Ha en trevlig stund i närområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: