Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska läsförståelse

Skapad 2020-11-16 10:04 i Kungsbergsskolan Linköping
Hörförståelse
Grundskola 4 – 6 Engelska
Tillsammans lär vi oss strategier för hur man kan förstå det man läser på engelska.

Innehåll

Mål/syfte:

Målet med detta arbetsområde är att vi ska lära oss strategier att använda när vi läser på engelska.

Viktiga begrepp:

 

Så här arbetar vi:

Vi läser olika texter på engelska och samtalar kring dem och arbetar med frågor kring dem i helklass, par och enskilt.

Vi tittar på engelska videoklipp med engelsk text.

Vi tränar på glosor för att utöka vårt ordförråd.

Vi går igenom olika strategier man kan använda för att förstå det man läser och tipsar varandra.

Så här visar vi vad vi har lärt oss:

Genom att aktivt delta i uppgifter.

Genom att göra läxor.

Genom att läsa texter och svara på frågor kring dem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: