Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo

Skapad 2020-11-16 09:46 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Planering av terminens arbete med Ute Ugo

Innehåll

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 • Varför?

För att skapa möjligheter till att bidra till ett hållbart samhälle och skapa kunskap och förståelse kring naturvetenskapliga fenomen.

 • Hur ska undervisningen genomföras?

Undervisningen sker i helgrupp för avdelningen Blåklint. En vecka kommer vi att fördjupa oss i ämnet, men ett Ute Ugo perspektiv kommer att följa med oss genom hela terminen då vi dagligen gör nya upptäckter och insikter tillsammans med barnen. Vi kommer att ta oss ut i skogen där vi kommer att utföra lekar, vi kommer prata mer om vissa djur, leta svamp- och om vi har tur: tillaga och smaka. Använda oss av naturens material för att göra olika lekar m.m.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Reflektion kommer att ske löpande tillsammans med barnen vid varje undervisningstillfälle. 

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras? 

 Blåklint

 

 • Av vem?

Molly & Elina ansvarar för undervisningstillfällena samt dokumentationen av dem.

 

 • Vad är målet med undervisningen? 

Att barnen på ett lekfullt sätt ska få mer kännedom om vår natur och fenomen kring den.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: