Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 - Värdegrund Himnaskolan

Skapad 2020-11-16 10:28 i Himnaskolan Linköping
Pedagogisk planering åk 1, Värdegrund
Grundskola 1 SO (år 1-3)
När vi arbetar med värdegrund vill vi göra eleverna medvetna och ge dem ökad kunskap om människors lika värde, mobbning och hur vi ska vara mot varandra.

Innehåll

Lärandemål

 • Känna till klassens trivselregler.
 • Känna till varför det kan vara viktigt med regler i vissa sammanhang.
 • Veta vad mobbing är.
 • Känna till skolans likabehandlingsplan.
 • Veta hur man är en bra kompis.
 • Känna till FN och Barnkonventionen och vad de står för.
 • Kunna några rättigheter som barn har.

Viktiga begrepp

 • regler
 • mobbing
 • FN
 • Barnkonventionen
 • rättigheter
 • bra kompis

Undervisning

Vi kommer att:

 • se film
 • arbeta enskilt, i par, i grupp
 • diskutera
 • skriva 
 • rita
 • utföra samarbetsövningar
 • utföra övningar som stärker individen och gruppen

På lektionerna måste jag

 • vara aktiv och delta

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • kunna klassens trivselregler
 • berätta om regler och varför de är viktiga i vissa sammanhang
 • berätta om mobbing och vad man kan göra 
 • berätta och visa hur man är en bra kompis
 • berätta något om FN och Barnkonventionen
 • berätta om några rättigheter som barn har

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: