Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion, SO, åk 1

Skapad 2020-11-16 12:25 i Tanneforsskolan Linköping
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant vi tror men egentligen inte kan veta säkert. Det handlar även om traditioner och om tankar hur människor anser att de ska vara mot andra. Du ska få lära dig om några högtider, symboler, heliga platser och berättelser. Vi kommer att arbeta med tre religioner, kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

Att du visar dina kunskaper i samtal och uttrycka din åsikt.
Dina kunskaper utifrån att du återberättar någon berättelse ur bibeln.
Din kunskap om fakta om religionerna kristendom, islam och judendom.

Undervisningens innehåll 

Du kommer att få lära dig genom att: 


Samtala och diskutera i helklass, grupp eller par. 

Lyssna på berättelser
Se på film 

Rita, måla, skriva texter, återberätta

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: