Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2012-01-29 22:26 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 – 6 Fysik
...

Innehåll

Syfte

Ur läroplanens syftesdel:

I temat om ljud och ljus ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser. Undervisningen skall ge dem förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar och olika typer av källor. Undervisningen skall syfta till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande och att påstående kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga metoder.Undervisningen skall bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med fysikaliska begrepp och modeller för att beskriva och förklara samband i naturen.

Centralt innehåll

Ur läroplanens centrala innehållet kommer vi att fokusera på följande innehåll:

 • enkla systematiska undersökningar och dokumentation
 • tolkning av information med koppling till fysik
 • hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat
 • ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat

 

Konkreta mål

Efter avslutat arbetsområde ska eleverna ha utvecklat sin förmåga att:

 • göra undersökningar, ställa hypoteser och dra slutsatser utifrån ett kritiskt förhållningssätt
 • förklara vad ljud är för något och hur vi kan höra olika toner
 • förklara vad ljus är och hur vi kan se saker, och färger

 

Undervisning

Under temaperioden kommer vi att:

 • ta reda på elevernas förförståelse med hjälp av tankekarta
 • tydliggöra de konkretiserade målen och bedömningen för eleverna med hjälp av målbilden
 • göra experiment med ljud (muggen, sid. 109) och ljus (ett glas med vatten, sid.128 i Boken om fysik och kemi).
 • ställa en hypotes, dra slutsatser och dokumentera experiment
 • läsa och tolka en text och svara på frågor i arbetsboken
 • titta på film och diskutera efteråt

Bedömning

Vi kommer att bedömma:

- hur väl eleven kan genomföra enkla undersökningar och dokumentera utifrån givna planeringar

- elevens kunskaper om fysikaliska samband genom att resonera kring och använda fysikaliska begrepp om ljud och ljus

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: