👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande och Utveckling

Skapad 2020-11-16 12:48 i Dahlander Kunskapscentrum Säter
Gymnasieskola Pedagogik
Vi utgår från Tove Phillips bok Lärande och Utveckling och kopplar det till yrket barnskötare/elevassistent.

Innehåll

Denna kurs pågår v.6-13.            Sportlov v.9          Påsklov v.14     APL v.15-18  APL v.19-22

Planering Vecka 6:

Tisdag och torsdag: Betygsamtal med Sanna och Ullis från kursen Pedagogiska teorier och Praktiker. 

                                    Saga del 2

Planering v.6 och uppgiften fås på eget papper.     Inget skriftligt i Unikum denna vecka.

Fredag: 8.40 i Teams ALLA för närvarokoll och genomgång av vecka 7

Planering vecka 7:

Tisdag: Du får en skriftlig text om en ålder:    6-7år    8-9 år   10-12 år    eller  13-17år 

Unikum Skriftligt och muntligt: Du ska sammanfatta fem punkter om din ålder som du skriver skriftligt i Unikum och presenterar muntligt för:        grupp 1     8.40 på torsdag            grupp 2 10.30 torsdag                                                        

Torsdag: Redovisning av åldrarna. Genomgång av Lärmiljö, undervisning och arbetssätt i förskoleklass- skolan-fritids. Muntlig diskussion i skolan.

Fredag: 8.40 Teams närvarokoll för ALLA   genomgång av vecka 8                                                  

Planering v.8 Kapitel 1 Utveckling, lärande och socialisation 

Tisdag: Kapitel 1 s.8-46     

Du ska sammanfatta skriftligt i Unikum vad Sanna gick igenom på tisdagslektionen. 

Torsdag:  Kapitel 1 s. 47-77     

Du ska sammanfatta skriftligt i Unikum vad Sanna gick igenom på torsdagslektionen. 

Fredag: Teams närvarokoll för ALLA och inbokade tider för att visa upp saga.

Sportlov v.9

Planering vecka 10

Tisdag: Kapitel 1 s.78-126

Du ska sammanfatta skriftligt i Unikum vad Sanna gick igenom på tisdagslektionen. 

Torsdag:  Praktiska moment  och hur planerar jag en styrd lek på min APL 

Fredag: TEAMS närvarokoll för ALLA 8.40 vi repeterar Styrd lek på APL - Didaktiska frågorna

Planering v. 11

Tisdag: Kapitel 2 Kunskap förr och nu. 

Skriftligt i Unikum: Du ska svara på frågorna 1-12 på sidan 160

Torsdag:   Kapitel 4 Miljö för lärande   

Skriftligt i Unikum: Du ska svara på frågorna på sidan 218 i boken i Unikum.

Fredag: Genomgång av examination v.12-13 och APL uppgifter.

Planering v. 12-13

Planera och utföra en aktivitet/lek som du ska göra med klassen utifrån de didaktiska frågorna. Denna aktivitet ska du sedan göra på din APL. Planeras och utförs v.12. och v.13 (kursens examination)

Planeringen och uppgiften får du på papper

Betygsamtal v.13.

 

Centralt innehåll

Uppgifter

 • kommunikation

 • Madde v.11 och v.12

 • Madde v.10 och v.13

 • Vecka 8 Maddes uppgift

 • Kapitel 1 Utveckling, lärande och socialisation Del 1 Tisdag v.8

 • Kapitel 2 v.11

 • Kapitel 4 Miljö för lärande

 • Utveckling, lärande och Socialisation Del 2 Torsdag v.8

 • Utveckling lärande och socialisation del 3 tisdag v. 10

 • Planering styrd lek/aktivitet v.13

 • Barn/ungdomars utveckling 6-17 år. V.7

 • 7 A Maddes uppgift 6-17 år 7 B Lärmiljö och arbetssätt förskoleklass- skola-fritids

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Ped  A
 • Eleven beskriver utförligt människors lärande, utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Ped  C
 • Eleven beskriver översiktligt människors lärande utveckling och socialisation. Eleven ger också exempel på vad som påverkar människors lärande och växande. I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier utifrån olika teoretiska perspektiv samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Ped  E
 • Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  A
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen.
  Ped  C
 • Eleven söker och bearbetar med viss säkerhet information från olika källor samt värderar den med enkla omdömen.
  Ped  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
  Ped  E

Matriser

Ped
Lärande och Utveckling

Rubrik 1 Barn/Ungdomars utveckling 6-16 år Lärmiljö och arbetssätt i Förskoleklass, fritidshem och skola

Nivå 1
Du svarar översiktligt både skriftligt och muntligt på uppgifterna. Du är aktiv på de praktiska momenten i kursen. Betyg E
Nivå 2
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan analysera och reflektera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg C
Nivå 3
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan diskutera, analysera, jämföra, reflektera och utvärdera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg A
Aspekt 1
Jag kan skriftligt sammanfatta en text om ålder 6-16 år och muntligt berätta för grupp 1 eller 2
Översiktligt sammanfattar och berättar jag muntligt min ålder 6-17 år.
Välgrundat och utförligt sammanfattar och berättar jag muntligt min ålder 6-17 år.
Jag skriver svar på frågorna utförligt, med välgrundade och nyanserade reflektioner. Jag kan jämföra och kritiskt granska fler källor för att få en djupare sammanfattning.
Ny aspekt
Jag deltar muntligt efter genomgång av lärmiljöer och undervisning i förskoleklass skola och fritidshem.
Jag deltar översiktligt i diskussionen om lärmiljöer och undervisning.
Jag deltar aktivt och engagerat i diskussionen om lärmiljöer och undervisning. Jag kan reflektera och analysera mina egna argument.
Jag deltar aktivt och engagerat i diskussionen om lärmiljöer och undervisning. Jag reflekterar och analyserar mina egna argument. Jag kan jämföra med andras argument med att kritiskt argumentera både för eller emot.

Ny rubrik Jag kan genomföra examinationsuppgift Saga del 2.

Nivå 1
Du svarar översiktligt både skriftligt och muntligt på uppgifterna. Du är aktiv på de praktiska momenten i kursen. Betyg E
Nivå 2
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan analysera och reflektera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg C
Nivå 3
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan diskutera, analysera, jämföra, reflektera och utvärdera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg A
Ny aspekt
Jag kan planera och genomföra en saga muntligt.
Jag genomför sagan med ett översiktligt engagemang.
Jag genomför sagan med inlevelse med ett utförligt engagemang.
Jag genomför sagan med inlevelse med ett välgrundat och nyanserat engagemang.
Ny aspekt
Jag använder mig av material i bild och form/skapande verksamhet och kan göra rekvisita som passar till sagan.
Jag använder mig av en sorts material i bild och form/skapande verksamhet och utför uppgiften översiktligt.
Jag använder mig av flera sorters material i bild och form/skapande verksamhet och utför uppgiften utförligt.
Jag använder mig av alla olika sorters material i bild och form/skapande verksamhet och utför uppgiften välgrundat, nyanserat och på ett välkonstruerat sätt.

Ny rubrik Jag kan sammanfatta del 1, 2 och 3 i Utveckling, lärande och socialisation kapitel 1

Nivå 1
Du svarar översiktligt både skriftligt och muntligt på uppgifterna. Du är aktiv på de praktiska momenten i kursen. Betyg E
Nivå 2
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan analysera och reflektera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg C
Nivå 3
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan diskutera, analysera, jämföra, reflektera och utvärdera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg A
Ny aspekt
Jag kan sammanfatta en text efter genomgång av kapitel 1
Jag skriver en sammanfattning översiktligt.
Jag skriver en sammanfattning utförligt, med välgrundade och nyanserade reflektioner.
Jag skriver en sammanfattning utförligt, med välgrundade och nyanserade reflektioner. Jag kan jämföra och kritiskt granska fler källor för att få en djupare sammanfattning.

Ny rubrik Jag kan planera genomföra och leda en liten grupp i styrd lek.

Nivå 1
Du svarar översiktligt både skriftligt och muntligt på uppgifterna. Du är aktiv på de praktiska momenten i kursen. Betyg E
Nivå 2
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan analysera och reflektera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg C
Nivå 3
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan diskutera, analysera, jämföra, reflektera och utvärdera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg A
Ny aspekt
Jag har planerat och har med allt material för att göra en styrd lek tillsammans med grupp1 eller grupp 2
Jag utför en styrd lek översiktligt.
Jag utför en styrd lek utförligt. Visar att jag har planerat och kan med mitt pedagogiska ledarskap få med mig gruppen.
Jag utför en styrd lek utförligt, använder mig av lekfullhet, inlevelse och får med mig alla utifrån ett gott pedagogiskt ledarskap.
Ny aspekt
Jag kan visa en planering utifrån de didaktiska frågorna.
Jag gör en planering översiktligt. Jag skriver en punkt på vad, varför och hur.
jag gör en planering utförligt. Jag skriver flera punkter på Vad, varför och Hur.
Jag gör en planering utförligt, välgrundat och nyanserat. Jag Skriver fler punkter på vad varför och hur.

Frågor/svar från kapitel 2 Kunskap förr och nu och Kapitel 4 Miljö för lärande

Nivå 1
Du svarar översiktligt både skriftligt och muntligt på uppgifterna. Du är aktiv på de praktiska momenten i kursen. Betyg E
Nivå 2
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan analysera och reflektera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg C
Nivå 3
Du svarar välgrundat och nyanserat på uppgifterna. Du kan diskutera, analysera, jämföra, reflektera och utvärdera på de skriftliga, muntliga och praktiska momenten i kursen. Betyg A
Ny aspekt
Jag kan svara på frågor efter genomgång av Kapitel 2 och 4
Jag svarar på frågor översiktligt.
Jag svarar på frågor utförligt.
Jag svarar på frågor utförligt välgrundat och nyanserat. Där jag analyserar och reflekterar och kritiskt jämför med olika källor. Så att mina svar kan få ett djupare innehåll.