👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna - åk 5

Skapad 2020-11-16 13:14 i Högåsskolan Knivsta
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi lär oss om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör vi jämförelser mellan dessa tre religioner (likheter och skillnader).
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de alla har ursprung i patriarken Abraham. Vi läser om ritualer, heliga platser och livsåskådning.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Mål

 • Du ska lära dig om ritualer, levnadsregler och heliga platser, och hur de uttrycks i religionerna (till exempel genom religiösa berättelser).
 • Du ska lära dig om världsreligionerna och vad dessa kan betyda för människor.
 • Du ska kunna resonera om likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

Metod

 • Vi kommer att läsa om religionerna i PULS Religion.
 • Vi kommer att svara på instuderingsfrågor i ett arbetshäfte.
 • Vi kommer se filmer.
 • Vi kommer ha diskussioner.
 • I slutet av arbetet kommer vi ha muntliga redovisningar med fokus att berätta om en religion för att sedan jämföra denna religion med de två andra världsreligionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion - judendom, kristendom och islam

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Heliga platser, ritualer och levnadsregler
.
Du kan med hjälp berätta om religionernas heliga platser och rum, ritualer samt levnadsregler.
Du kan berätta om religionernas heliga platser och rum, ritualer samt levnadsregler.
Du kan berätta om flera av religionernas heliga platser och rum, ritualer samt levnadsregler.
Vad religion och livsåskådningar kan betyda för människor
Du kan med hjälp förklara hur olika religioners livsåskådning ser ut. Du kan med hjälp förklara varför människor tror.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika religioner och vad tro kan betyda för olika människor. Detta visar du genom att t.ex. resonera om varför människor tror.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika religioner och vad tro kan betyda för olika människor. Detta visar du genom att föra utvecklade resonemang t.ex. om varför människor tror.
Likheter och skillnader
Du kan med hjälp resonera om likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam.
Du kan resonera om några likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam.
Du kan med säkerhet flera likheter och skillnader mellan judendom, kristendom och islam.