Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från big bang till dinosauriernas tid

Skapad 2020-11-16 13:17 i Svaleboskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3

Innehåll

Allt startade med Big Bang men vad hände sedan?  

Arbetsområdet

Vi kommer att arbeta tillsammans för att försöka förstå hur jorden blev till och hur livet utvecklats.

Du kommer att titta på filmer.
Du kommer att läsa fakta från olika källor.
Du kommer arbeta i ditt kooperativa team.
Du kommer att göra olika bilder.

Mål

Du ska kunna söka information och återge i en enkel faktatext.
Du ska kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp.
Du ska kunna förklara begreppen dåtid, nutid och framtid.
Du ska kunna berätta om jordens utveckling.

Redovisningsform

Du ska tillsammans med ditt arbetsteam redovisa om Big bang.
Du ska berätta om jordens uppkomst och livets utveckling i stora drag.
Du ska skriva faktatexter.
Du ska återberätta en myt.

 

Bedömning

Att du kan skriva faktatext och använda information du hittat från olika källor.
Din delaktighet i gruppens arbete
Redovisning

 

Reflektion

Fundera på

Om du är nöjd med dina texter och dina arbeten.
Om du har förstått det du skrivit och läst
Om du varit delaktig i gruppens arbete
Om du kan förklara hur jorden skapades samt hur liv uppstod och utvecklades

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

·         

Lgr11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

·         

Lgr11

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

·         

Lgr11

Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

·         

Bl  1-3

Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

·         

Sv  1-3

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

·         

Sv  1-3

Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

·         

Sv  1-3

Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.

·         

Sv  1-3

Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

·       

·         

NO  1-3

Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

·         

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

·        ·         

Sv   3

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

·         

NO   3

Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

·         

·         

SO   3

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: