👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA:s politiska system

Skapad 2020-11-16 14:33 i Wieselgrensskolan Helsingborg
USA:s politiska system
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
USA:s politiska system och presidentvalet

Innehåll

Vilken makt president, kongress och högsta domstol har utifrån maktdelningsprincipen i författningen.

Valen till president, senat och representanthus. Systemet med elektorsröster.

Den federala statens uppdelning av ansvarsområden på nationell resp delstatlig nivå.

De stora amerikanska partierna, deras kandidater och deras politik.

Hur valrörelsen och valet skildras i media.

Valutfall och olika scenarion som kan följa på detta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9