👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer, molekyler och separation av blandningar

Skapad 2020-11-16 14:42 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 6 Kemi
Vad är allt uppbyggt av? Luft och vatten? Vad är en molekyl? Vi tittar närmare på våra vanligaste ämnen, deras egenskaper och hur man kan utnyttja dessa för att dela upp blandningar av ämnen.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev

Efter avslutat område är målet att du vet mer om:

 • Veta vad en atom är.
 • Veta vad ett grundämne är och kunna några exempel på grundämnen.
 • Veta vad en molekyl är.
 • Veta vad skillnaden är på verkligheten och en modell.
 • Känna till att ämnen kan ha fast form, vätskeform och gasform.
 • Känna till de olika fasövergångarna (från fast till vätskeform, från flytande till gas, från vätska till fast och från gas till vätska).
 • Vad luft är och luftens egenskaper
 • Vad vatten är och vattnets egenskaper
 • Veta vad en blandning är och kunna några exempel på blandningar.
 • Veta vad en lösning är och kunna några exempel på lösningar.
 • Känna till tekniker för att separera ämnen: filtrering, sedimentering. Separation av magnetiska ämnen.
 • Känna till namn på utrustning på labb.

Arbetsformer

Du kommer att få utveckla dina förmågor genom

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Bygga med molekylmodeller.
 • Söka information på nätet om olika ämnen och skriva om dessa.
 • Titta på film med studi.se 
 • Laborationer (praktiskt arbete, rapportskrivande)
 • Arbeta med instuderingsfrågor.

Vi använder boken Utkik FyKe 4-6 

Bedömning

Dina kunskaper inom området kommer att bedömas genom

 • Skriftligt prov
 • Laborationer
 • Diskussioner muntligt under lektionstid

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6