Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VI RITAR

Skapad 2020-11-16 14:49 i RULLSTENENS FÖRSKOLA Härryda Förskolor
Förskola
"Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande." - Lpfö 18

Innehåll

Vi ser att det sker en stor progression i barnens ritutveckling. Från att barnen har klottrat (ritat streck kors och tvärs) kan vi nu se hur barnen konstruerar bilder med hjälp av streck och cirklar i olika former. Vi kan se att när barnen ser likheter mellan sin teckning och sina erfarenheter så blir teckningen en representation för något, tex "Titta jag har ritat en bläckfisk".

Vi kan också se att några av barnen medvetet, innan dom påbörjar sin teckning, uttrycker vad dom ska rita, tex en människa. 

Vi vill fortsätta utmana barnen i dessa processer och kommer att erbjuda tuschpenna, pastellkritor, kolkritor, blyertspennor och färgpennor tillsammans med olika sorters papper. 

 

Indikatorer:

Vi vill att barnen ska bygga relation till alla uttrycksformer samt utveckla sin förmåga att kommunicera och uttrycka sig genom dom. 

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att göra sig förstådda, dvs att utveckla det verbala språket, kroppsspråket och konkreta handlingar.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att verbalt ställa nyfikna frågor till varandra.

 

Strategier:

Var

Ateljén

Material:

Tuschpennor

Pastellkritor

Kolkritor

Blyertspennor

Färgpennor

Olika sorters papper

Pedagog:

Vara i samvaron och ge stöd

Ställa produktiva frågor, (tex Hur ser en människa ut? Hur många ben har du? Vilken form har ansiktet?) 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: