Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2020-11-16 14:58 i Himnaskolan Linköping
Grundskola F Svenska
Skriva år 2

Innehåll

 

Arbetsområde

Årskurs

Period

Skriva 

2

2017-

 

 

Arbetsområde/vad ska vi lära oss?

Du ska få lära dig att skriva en enkel berättelse med början, handling och slut. Du får även träna dig på att skriva andra slags texter t ex. en faktatext. Du kommer att få lära dig att sätta ut frågetecken och utropstecken. Du kommer att få träna på att stava vanliga ord. Du ska få lära dig alfabetisk ordning. Arbetssätt/undervisning

Du kommer att få hitta på och skriva berättelser med en tydlig handling. Du kommer att få skriva faktatexter. Du kommer att få träna på att stava ord som du ofta använder. Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp. Du kommer att f stöd av din lärare. Du kommer att få arbeta i din arbetsbok och med arbetsblad. 

Språkutvecklande arbetssätt

Du kommer att få läsa det du skrivit för en kompis. Du kommer att få lyssna på dina kompisars texter. Du kommer att får skriva olika slags texter. Bedömning

Du ska kunn skriva texter med tydlig handling. Du ska med egna ord ha skrivit en enkel faktatext. Du ska kunna sätta ut frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Du ska kunna stava några ord som du ofta använder. Du ska kunna ordna ord i alfabetisk ordning när de har olika begynnelsebokstäver 

 

Syfte/övergripande mål

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. 

 

Centralt innehåll

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla former av textbearbetning till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. Handstil och att skriva på dator. Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Alfabetet och alfabetisk ordning. Sambandet mellan ljud och bokstav. 

 

Kunskapskrav

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav och punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning handling och avslutning.  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap. 

 

Utvärdering
Utvärdering av elevernas kunskap (summativ och formativ bedömning).

Eleverna är delaktiga i utvärderingen av undervisningen/lektionen.

Pedagogens utvärdering av arbetet.

 Matriser

Sv
Bedömningsstöd svenska, skriva åk 1-3 Svenska

Avstämning A
Eleven prövar att skriva för att uttrycka sig.
Avstämning B
Eleven skriver text med enkel handling.
Avstämning C
Eleven skriver berättande texter med inledning, handling och avslutning.
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt.
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: