👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för Solen, V 45-51

Skapad 2020-11-16 15:08 i Lindens förskola Alingsås
Förskola
Lärpaket: flerspråkighet Värdegrunden Julen

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Vårt valda lärpaket handlar om flerspråkighet. Det bygger vi vidare på under de kommande veckorna. Vi har valt detta lärpaket då vi har många språk och länder representerade i vår grupp. Vi vill under de kommande veckorna uppmärksamma och prata om olika helgdagar. Vi fortsätter uppmärksamma barnens olika språk och kulturer bla genom att sjunga sånger från olika länder och ”resa” till olika länder med Google Earth i samband med att vi tittar på de olika flaggorna.

Då ett antal yngre barn börjat på avdelningen behöver vi också fortsätta arbeta med relationer och värdegrunden. Vi behöver anpassa vårt arbete med att arbeta med en yngre åldersgrupp.

Vi kommer att uppmärksamma den svenska högtiden julen.

 

 

Mål:

 • 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.

 

Var är vi? (Nuläge)

Vi upplever att barnen visar mer och mer intresse för varandras språk och länder. De yngre barnen verkar snabbt finna sig till rätta på avdelningen och fungerar bra ihop med de äldre. Barnen är nyfikna och engagerade inför julmånaden.

 

Vart ska vi?

Vi hoppas att barnen får en förståelse för att det finns många länder och många olika språk. Vi hoppas att vi skapar en nyfikenhet på världen och på mångfald hos barnen.

 

Vi pedagoger lär oss hela tiden nya saker om flerspråkighet genom vårt lärpaket.

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Prata ihop oss om hur vi ska avsluta lärpaket 2. Hur gick aktiviteten?

 

 

 

 

Vi gör en uppdatering av skapande inför julen, tar fram material och tar fram jul- och luciasånger. Vi tar lite gammalt och kanske hittar vi något nytt?

Köper pussel med olika högtider från olika kulturer på, kanske också något annat passande material från ABA-Skol.

Vi fortsätter arbeta med värdegrunden, vi har tittat på filmer med Grodan och Vännerna. De ska vi titta mer på och så ska vi titta på några av Barnkonventionens filmer för barn.

Vi ska ha extra koll på de områden vi prioriterat i Planen mot Kränkande Behandling: - Diskrimineringsgrund: Ålder. Förekommer det åldersdiskriminering? - Arbeta ännu mer aktivt med värdegrunden. -Att alla barn ska känna sig trygga på alla platser, såväl inomhus som utomhus. Extra observationer på detta.

 

 

 

 

 

 

(Pedagogiska miljön och material? Platser att vara på?)

Vad ska vi dokumentera?

Dokumentation i Unikum, både för hela Solen och för våra grupper, Väpplarna och Kottarna.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18