👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resultat Muntligt NP matematik delprov A ht20

Skapad 2020-11-16 15:31 i Gåvsta skola Uppsala
Sammanställning av poäng på muntligt NP ht-20
Grundskola 9 Matematik
I denna matris sammanfattas elevens resultat på delprov A, muntliga delen. Noteringarna förs sedan över i den sammanställning av elevresultat som gäller hela provet i matematik i årskurs 9. Först när samtliga delprov genomförts och bedömts görs en summering till ett provbetyg. De övriga delarna kommer att genomföras den 5 och 7 maj.

Matriser

Ma
Muntligt NP matematik, delprov A ht20

E-poäng
C-poäng
A-poäng
Metod, begrepp, problemlösing 1
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Metod, begrepp, problemlösing 2
I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Resonemang 1
Kvaliteten i elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Resonemang 2
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang.
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.