Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food

Skapad 2020-11-16 15:58 i Linghemsskolan Linköping
Grundskola 7 Engelska
I detta arbetsområde jobbar vi med food (mat) i olika aspekter. Ni kommer att diskutera, skriva uppsats, framföra en muntlig presentation samt bedömas i hör- och läsförståelse.

Innehåll

Pedagogisk planering Linghemsskolan 2020-2021

Engelska åk 7

Vecka 35-47

Kapitel: Food 

Under det här arbetsområdet kommer vi att läsa texter och diskutera frågeställningar med anknytning till temat mat. Vi kommer också att arbeta med en del grammatik. De flesta tisdagar jobbar vi med oregelbundna verb och tillhörande verbläxa.

 

Förmågor att utveckla:

Det vi gör på lektionerna syftar till att du ska öva på att:

·       förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

·       formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

·       använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,

·       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

·       reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Innehåll och material:

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med flera olika källor. Framför allt kommer vi att basera oss på arbetsmaterial och källor hämtade ur boken Världen i klassrummet – Tematisk engelskundervisning med litteratur, film samt texter och uppgifter i textboken och övningsboken Good Stuff B kapitel Food (Coombs, Bayard, Hagvärn, Johansson 2014). För mer detaljerad planering, se nästa sida.

Examination och återkoppling:

Bedömning sker av förmågan tala  och skriva.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: