👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FM-4A-kap 2- Multiplikation

Skapad 2020-11-16 15:53 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 4 – 9 Matematik
Du kommer att arbeta med multiplikationstabellerna 1-10, uppställning av multiplikation med ensiffriga och tvåsiffriga tal.

Innehåll

vecka

måndag Emilie

tisdag Emilie

onsdag Emilie

Torsdag Emilie

47

Tema: 13 Vi repeterar multiplikation med 2,4 och 8

Mål:

 

1. Att repetera multiplikationstabellerna 2,4 och 8 samt deras samband

2. Att bilda uttryck av problemlösningsuppgift

 

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s.54 -57

 

 Tema: 14 Vi repeterar multiplikation med 3,6 och 9

Mål:

 

1. Att repetera multiplikationstabellerna 3,6 och 9 samt deras samband

2. Att bilda uttryck av problemlösningsuppgift

 

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s.58-61

 

Tema: 15 Vi repeterar multiplikation med 5,7 och 10

Mål:

 

1. Att repetera multiplikationstabellerna 5,7 och 10 samt deras samband

2. Att bilda uttryck av problemlösningsuppgift

 

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 62-65

 

Tema: 16 Multiplikation med tiotal och hundratal

Mål:

 

1. Att multiplicera med tiotal och hundratal, när du delar upp faktorerna

 

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 66-69

48

Tema: 17 Multiplicera talsorterna 

Mål:

 

1. Att använda sig av distributiva lagen 

a (b+c) = ab + ac när man räknar

2. Att välja och anpassa metoden till uppgiften

Att lösa rutinuppgifter i multiplikation

3. Att använda matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 70-73

 

Tema: 18 Vi repeterar multiplikation med uppställning

Mål:

 

1. Att repetera multiplikation med uppställning, när du multiplicerar med ett siffrigt tal

2. Att lösa rutinuppgifter 

3. att använda en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften

4. Att bedöma resultatets rimlighet vid uppskattning

 

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s.74-77

 

Tema: 19 Multiplikation med tvåsiffriga tal

Mål:

 

1. Att kunna multiplicera med tvåsiffriga tal, utan minnessiffra

 2. Att genomföra skriftligberäkningsmetod i multiplikation 

 

 

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 78-81

 

Studiedag

49

Tema: 20 Vi övar

Mål:

 

1. Att öva på multiplikation med uppställning

2. Att lösa rutinuppgifter

3. Att genomföra skriftlig metod i multiplikation

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 82-85

 

Tema: 21 Multiplikation med minnessiffra

Mål:

 

1. Att multiplicera md tvåsiffriga tal med minnessiffra

2. Att skriva ut minnessiffran

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 86-89

 

Tema: 22 Multiplikation med flera minnessiffror

Mål:

 

1. Att multiplicera med uppställning med tvåsiffriga tal med flera minnessiffror

2. Att skriva ut minnessiffra, när du multiplicerar med ental och tiotal

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 90-93

 

Tema: 24 Vi övar

Mål:

 

1. Att öva på att räkna multiplikation med uppställning

2. Att anpassa metoden till uppgiften

 

Arbetsgång:

1. Titta på genomgången

2. Övningar s. 98-101

 

50

 

Tema: 25 Vad har jag lärt mig

 

Mål:

 

1. Att repetera innehållet i kap 2:

- multiplikationstabellerna 1-10

-att multiplicera med tiotal och hundratal och med talsorterna

- att multiplicera med uppställning

Arbetsgång:

1. Övningar s. 102-103

Tema: Prov på kap 2