👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt: Växter och natur

Skapad 2020-11-16 16:54 i 223961 Förskolan Höjden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vårt "nygamla" projekttema för resten av terminen handlar om växter, skog och natur!

Innehåll

 

Vi har under höstterminen märkt ett stort och växande intresse för skogen och naturen i barngruppen. Framför allt är det träd och andra växter som fascinerar, men även småkryp och skogsdjur. Vi vill såklart möta det här intresset och göra mer för att utveckla och bredda lärandet på det här området!

 

I vår utmaning om ekorren Skutte har vi kommit in på ämnet mycket, och intresset och engagemanget från barnen följs även upp med hjälp av naturböcker, skönlitteratur som berör ämnet, samt andra typer av texter. Vi planerar för olika utmaningar, experiment, utforskande utflykter, musik osv. Vi vill också använda oss av våra digitala hjälpmedel och skapa vår egen ”natur-ABC-bok” i BookCreator, samt leka oss till lärande i lekar och teater om allemansrätten.

 

I arbetet med skogen och vår natur ryms förstås en mängd olika intresse- och kunskapsområden, som naturkunskap, språk, matematik, teknik, skapande, digitalt utforskande, samt självklart också en hel massa värdegrunds- och miljöfrågor! Spännande, tycker vi pedagoger, och det verkar barnen hålla med om!

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18