Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sh: Privatekonomi åk 6

Skapad 2020-11-16 19:07 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Samhällskunskap
Här får du lära dig om pengar och ekonomi. Din, din familjs, företags och samhällets. Du kommer att få förståelse för olika begrepp som t ex budget, bidrag, lön, skatt, offentlig sektor, anställd och mycket mer.

Innehåll

Planering: privatekonomi åk 6 

 

Syfte (från Lgr11): 

Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade till digitalisering, globalisering, hållbar samhällsutveckling och interkulturella relationer. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orientera oss och ta ansvar för vårt handlande i en komplex värld.

 

Det här ska du arbeta med:

     Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion

     Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

     Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 

För att nå E: 

-        Kunna förklara viktiga ord och begrepp

-        Kunna förklara hur skattepengar fördelas mellan stat, kommun och landsting.

-        Kunna beskriva vad de olika delarna inom den offentliga sektorn ansvar för.

-        Kunna förklara vilka som beslutar om skatterna.

-        Kunna berätta hur pengarna flyttas runt i ett ekonomiskt kretslopp.

-        Kunna förklara hur familjer får sina pengar och vad en familj har för utgifter.

-        Kunna resonera kring fördelar och nackdelar med elektronisk handel.

-        Kunna förklara vad en budget är.

 

Begrepp:

Budget, inkomst, utgift, buffert, elektronisk handel, bidrag, lön, sparande, konsumtion, handel, skatt, offentlig sektor, anställd, stat, landsting, kommun, hushåll, bank, företag, region, konkurrens 

 

För att nå högre betyg: 

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna: 

  • resonera om t.ex. hur familjer måste hushålla med sina resurser.
  • argumentera om t.ex. fördelar och nackdelar med höjd respektive sänkt skatt.
  • jämföra t.ex. hur e-handel och fysiska butiker i centrum och köpcenter konkurrerar med varandra.
  • byta perspektiv t.ex. förstå att det finns olika typer av ekonomiska villkor i Sverige och vad det kan få för konsekvenser för ett barn. 

 

Så här kommer vi att arbeta

·      Arbeta med Clio.

·      Genomgångar.

·      Diskussioner.

·      Olika uppgifter.

·      Titta på filmer.

·      Eget arbete.

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt.  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: