👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnadsövning - tygkasse åk 7-9

Skapad 2020-11-16 19:26 i Resursskolan Blentarp Sjöbo
Grundskola F – 9 Slöjd
Från de fornsvenska orden "posi/karse" kommer våra ord "påse/kasse". Från det att en påse/kasse tillverkas till den kasseras påverkar den klimatet negativt. Detta medför att vi behöver minska antalet engångs bärkassar för miljöns skull pga. att de är energikrävande. Målet i EU är att till 2025 endast får använda 40st plastpåsar/person och år. För att du ska lyckas med detta skall du tänka - behöver jag verkligen en påsa/kasse? Nu ska du få chansen att göra en egen påse/kasse utifrån en förutbestämd mall. Det finns inga krav på hur den ska se ut, det är din kreativitet som bestämmer. Dock så måste den vara funktionsduglig som en påse/kasse dvs. anpassad till att kunna bära olika saker. I slutändan ska DU vara stolt över ditt slöjdalster så Nu kör vi!!

Innehåll

Konkreta mål

 • Kunna rita av ett mönster.
 • Kunna använda olika verktyg, redskap och maskiner som är kopplade till sömnad.
 • Kunna följa en sömnadsbeskrivning.
 • Kunna reflektera över vad man gjort/inte gjort med hjälp av slöjdspecifika ord.
 •  

 

Hur ska vi lära

Vi lär oss med hjälp av genomgångar, bildstöd, instruktioner, praktisk förevisning samt eget prövande. Vi repeterar vad man ska tänka på när man handhar olika verktyg, redskap och maskiner. Tillsammans bestämmer vi när arbetsområdet ska lämnas in till bedömning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjd 7-9

Når ej målen för arbetsområdet
Godtagbar nivå
God nivå
Utvecklad nivå
Slöjdföremål
Eleven har ännu inte grundläggande kunskaper att på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven ännu inte använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Kombinera
Eleven kan ännu inte pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålets form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen kan eleven ännu inte formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdöme
Eleven kan ännu inte ge enkla omdömen om sin arbetsinsats med viss användning av slöjdspecifika begrepp och kan på så sätt inte visa på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven tolkar ännu inte slöjdföremåls uttryck och för inte enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.