👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- Läsförståelse och läsning årskurs 4

Skapad 2020-11-16 20:44 i Skulltorps skola F-5 Partille
Svenska
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer genom högläsning, läsförståelser och enskild läsning att bekanta oss med olika personer, epoker, situationer och historier. Genom läsningen är målet att eleverna ska utveckla sitt ordförråd, få ett ökat flyt i läsningen, lära sig läsa mellan raderna och ta del av information från text. Eleverna ska även kunna diskutera utifrån texter som de läst och tagit del av.

Innehåll

Vad säger läroplanen om syftet med undervisningen i svenska?

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kunskapskrav

Läsa

 • Kunna använda olika lässtrategier.
 • Kunna läsa en skönlitterär bok anpassad till åldern.
 • Kunna läsa olika sorters texter med flyt.
 • Kunna redogöra för innehållet i läst text som faktatexter, skönlitterär text och tidningartiklar.
 • Kunna läsa "mellan raderna" och dra slutsatser.

  Tala, lyssna och samtala

  • Kunna delta i samtal, föra fram en åsikt och argumentera på ett lugnt och sakligt sätt

    Undervisning

    Vi kommer genom högläsning, läsförståelser och enskild läsning att bekanta oss med både fiktiva och verkliga personer, epoker, situationer och historier. Genom läsningen är målet att eleverna ska utveckla sitt ordförråd, få ett ökat flyt i läsningen, lära sig läsa mellan raderna och ta del av information från text. Eleverna ska även kunna diskutera utifrån texter som de läst och tagit del av.

    Hur:

    • Genom att läsa faktatexter och berättelser i samband med övriga skolämnen.
    • Genom att göra olika läsförståelser
    • Genom tyst läsning av egenvald bok
    • Genom gruppläsning/Högläsning
    • Genom läsläxor
    • Genom bok- och textsamtal med tillhörande uppgifter

    Mål

    Målet är att eleverna ska kunna tillämpa lässtrategier och kunna förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna. Eleverna ska även kunna strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Målet är även att eleverna genom läsning ska få en ökad förståelse för olika språkliga strukturer och meningsuppbyggnader, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken och textuppbyggnader.

    Bedömning

    Bedömning kommer att ske kontinuerligt utifrån hur eleverna deltar under lektionerna, läser och besvarar de uppgifter som de får.  

        

       Kopplingar till läroplanen

       • Syfte
       • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
        Sv
       • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
        Sv
       • Centralt innehåll
       • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
        Sv  4-6
       • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
        Sv  4-6
       • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
        Sv  4-6
       • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
        Sv  4-6