👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 7 Algebra

Skapad 2020-11-16 21:34 i Bleketskolan Tjörn
Grundskola 7 Matematik
För att nå målen får du i det här kapitlet träna/göra/lära följande - använda prioriteringsregler - tolka och skriva uttryck med variabler - förenkla uttryck - beräkna och förenkla parentesuttryck - lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden - lösa problem med hjälp av ekvation - tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

Innehåll

UNDERVISNING

För att nå målen skall du träna/göra följande
·       använda prioriteringsregler
·       tolka och skriva uttryck med variabler
·       förenkla uttryck
·       beräkna och förenkla parentesuttryck
·       lösa ekvationer med övertäcknings- och balansmetoden
·       lösa problem med hjälp av ekvation
·       tolka och skriva uttryck som beskriver mönster

 Fördjupning
·       mer om uttryck
·       mer om uttryck med parenteser
·       mer om ekvationslösning
·       mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
·       mer om mönster

I undervisningen kommer följande att ingå
·       faktagenomgångar
·       enskilt arbete
·       diskussioner i grupp
·       avsnittet kommer att avslutas med ett prov

Ni kommer att jobba med:
1.   Uppgifter i boken enligt egen planeringen mot veckans mål. Veckans mål är var ni minst bör vara varje vecka för att hinna med kapitlet innan prov.
2.   Genomgångar och läxor enligt nedan 

Text i kalendern som är blå är länkar till föreläsningar på Youtube. Använd dessa om du behöver mer genomgång eller om du har missat en lektion.

 

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Veckans mål

Läxa

47

 

 

Introduktion algebra

 

Prioriteringsreglerna

 

 

Grön: 108 – 109

Blå: 126 – 127

Prioriteringsreglerna

 

 

 

 

Grön: 108 – 109

Blå: 126 – 127

Skriva uttryck och förenkla uttryck

 

 

Grön: 110

Blå: 128

Röd: 138 – 139

Uttryck och prioriteringsreglerna

 

Skriva och förenkla uttryck

 

Att vara i fas med planeringen

48

Skriva uttryck och förenkla uttryck

 

 

Grön: 111

Blå: 129 – 130

Röd: 138 – 139

Uttryck med parenteser

 

 

 

Grön: 112 – 113

Blå: 131

Röd: 140

Uttryck med parenteser

 

 

 

Grön: 112 – 113

Blå: 131

Ekvationslösning:

 

Övertäckningsmetoden

 

 

Grön: 114

Blå: 132

Röd: 141

Ekvationslösning:

 

Balansmetoden

 

 

Grön: 115 – 116

Blå: 133

Röd: 141

Uttryck med parenteser

 

Ekvationslösning

Att vara i fas med planeringen

49

Problemlösning med hjälp av ekvationer

 

Grön: 117

Blå: 134

Röd: 142

Problemlösning

 

 

 

Grön: 118 – 119

Blå: 135

Röd: 143

Problemlösning

Mönster:

Del 1

Del 2

 

Grön: 120

Blå: 136

Röd: 144

Mönster

 

 

 

Grön: 121

Blå: 136

Problemlösning

 

Mönster

Att vara i fas med planeringen

50

Jobba ikapp

eller

Fördjupning

Diagnos

Genomgång av diagnos

Egen planering blå/grön/röd kurs

Egen planering blå/grön/röd kurs

 

Diagnos

 

Egen planering

 

51

Egen planering blå/grön/röd kurs

Prov 1

Prov 2

 

 

Prov

 

3.  För djupare kunskaper, efter röd kurs och uppslaget arbetas med svarta sidorna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9