👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Statistik & Sannolikhet

Skapad 2020-11-17 07:43 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Grundskola 6 Matematik
En pedagogisk planering som beskriver arbetet inom Statistik och Sannolikhet för åk 6.

Innehåll

LPP Matematik – Sannolikhet & Statistik åk 6

 

Syfte:

Syftet med detta arbetsområde är hämtat från syftestexten i kursplanen.

·       Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

·       Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

·       Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.   (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

Det centrala innehållet styr vad vi ska arbeta med inom matematikämnet. Där uttrycks att eleverna ska få undervisning i:

·       Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, experiment eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

·       Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

·       Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram. (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Vi kommer inom detta område att utgå från kapitel 4 i läromedlet ”Koll på matematik 6A”. Vi kommer att blanda gemensamma genomgångar med mindre gruppuppgifter samt enskilt arbete. Uppgifterna vi kommer arbeta med är varierade och vi kommer blanda fysiskt material (så som tärningar, kortlek, olika kuber, mm).

 

Bedömning:

 

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

  • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
  • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat. (ur lgr 11)

Matriser

Ma
Matematik - Statistik & Sannolikhet

Har ej uppnått detta kunskapskrav.
E
C
A
Matematiska Begrepp
Du har inte nått detta kunskapskrav.
Eleven har förståelse för begreppen sannolikhet, kombinatorik och statistik. Eleven kan läsa av enklare diagram och tabeller.
Eleven har en god förståelse för begreppen inom området och hur de samspelar med varandra. Eleven kan använda begreppen i olika uppgifter.
Eleven kan resonera och argumentera utifrån begreppen och använder dem i sina resonemang och redovisningar. Eleven har djup förståelse i begreppens innebörd.
Rutinuppgifter
Du har inte nått detta kunskapskrav.
Eleven kan utföra enkla rutinuppgifter för att beräkna sannolikhet och kombinationer. Eleven kan utläsa enklare diagram.
Eleven kan utföra uträkningar i flera steg som kräver sammansatt information. Kan använda diagram i olika beräkningar och se samband mellan olika metoder.
Eleven kan genomföra rutinuppgifter med avancerade tal. Eleven kan se mönster och likheter och använda dessa i lösningar. Eleven kan lösa uppgifter som kräver resonemang och djup begreppsförståelse.
Problemlösning
Du har inte nått detta kunskapskrav.
Eleven kan lösa enkla textuppgifter och problem som behandlar sannolikhet. Eleven kan utifrån diagram lösa olika textuppgifter.
Eleven kan lösa problem som kräver uträkningar i flera steg. Eleven kan se mönster för att lösa problemen och visar tydligt hur man löst problemet.
Eleven kan lösa avancerade problem med uträkningar av svåra tal i flera steg. Eleven kan dela upp uppgiften för att kunna se de olika stegen som behöver beräknas. Eleven för tydliga matematiska resonemang.