👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyhetsartikel

Skapad 2020-11-17 08:56 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Efter det här arbetsområdet ska eleverna känna till texttypen reportage och kunna jämföra med texttypen artikel.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med nyhetsartikel och få lära dig hur den är uppbyggd språkligt. Du ska även kunna skriva en nyhetsartikel. Tänk dig att du är en journalist som på ett sakligt men intresseväckande sätt ska berätta en historia om en händelse.

Innehåll

 

Innehåll:

- Arbetssätt

 • Läsa olika texter.
 • Reflektera kring lästa texter enskilt och i grupp.
 • Arbeta med frågor om nyhetsartiklar och reportage samt deras innehåll, struktur och språk.
 • Skriva texter och utveckla dem utifrån respons.
 • Läxor som hör ihop med arbetsområdet.

 

- Undervisningens innehåll

 • Läsa nyhetsartiklar.
 • Lära dig om nyhetsartiklar samt vad som är typiskt för genren t.ex. rubrik, ingress, brödtext, att texten är sakligt skriven och att den innehåller miljö- och personbeskrivningar. Läsaren ska få en känsla av att vara på plats.
 • Känna till de journalistiska frågorna
 • Känna till något om de etiska regler journalister måste följa
 • Skriva en nyhetsartikel och ett reportage.
 • Ge respons på varandras texter och därefter utveckla den egna texten.

 

- Bedömning

 

Bedömning sker av dina texter, nyhetsartikeln och reportaget samt hur du deltar i samtal och diskussioner fortlöpande under lektionerna.

 

 

Uppgifter

 • Insändare

 • Nyhetsartikel

 • Nyhetsartikel

 • Nyhetsartikel

 • Nyhetsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
fg Nyhetsartikel

1
2
3
4
Innehåll
Texten uppfyller inte kraven för genren.
Texten skulle kunna publiceras i en tidning efter en del bearbetning.
Texten är välskriven och skulle kunna publiceras efter viss bearbetning
Texten uppfyller mycket väl kraven för genren och kan publiceras i en tidning.
Struktur
Texten saknar en röd tråd och en tydlig struktur.
Texten har en röd tråd och en relativt tydlig struktur med bl a. rubrik, ingress, brödtext, mellanrubriker och passande avslutning.
Texten har en tydlig struktur. Det finns en genomtänkt rubrik, en sammanfattande ingress, informativ brödtext med fungerande mellanrubriker.
Texten bildar en fin helhet från rubrik till avslutning.
Språk
Texten saknar flyt och innehåller exempel på ordval som inte är passande för genren.
Ordvalet är enkelt och meningsbyggnaden är i stort sett korrekt
Du har ett varierat ordval och korrekt meningsbyggnad
Ordvalet är passande för genren och meningsbyggnaden är varierad
Skrivregler
Osäkerhet vid användning av skiljetecken, samt innehåller stavfel som stör förståelsen av texten.
Du vet hur man använder skiljetecken och har vissa stavfel som inte stör förståelsen
Korrekt användning av skiljetecken och få stavfel
Korrekt användning av skiljetecken och korrekt stavning