👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finska som andraspråk HT20

Skapad 2020-11-17 09:50 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Under höstterminen 2020 kommer vi jobba med ordningstalen; att kunna säga datumet och sin födelsedag, böja verb i nekande form och familj- och släktord. Vi pratar om Aleksis Kivi och bekantar oss med Sju bröder.

Innehåll

På lektionerna kommer vi att: 

  • lyssna och prata finska  
  • träna på nya ord på olika sätt 
  • arbeta med olika typer av enkla texter 
  • arbeta med uttal, stavningsregler och grammatiska strukturer   

  

Mål 

       du kan och vill använda mera finska när du pratar – motivation! 

       ditt ordförråd ökar. 

       du lär dig mera om det finska språket. 

       att du blir säkrare när du använder vokalerna o,u,y  samt dubbelvokaler och konsonanter. 

       att du får bättre flyt i din läsning. 

       du utvecklas i dina skrivkunskaper. 

       att du får lära dig om finsk kultur, musik och traditioner. 

 

 

Syfte 

Genom undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska eleverna sammanfattningsvis utveckla kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

       formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

       anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

       förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter, 

       urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, 

       reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och 

       reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.