👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text (SVASVA01 NA20)

Skapad 2020-11-17 11:07 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Att kunna argumentera är något du kommer ha nytta av hela livet. Det sträcker sig från att argumentera hemma om vem som ska plocka ut ur diskmaskinen till att man argumenterar i en tv-sänd debatt. Vi kommer under några veckor arbeta med att utveckla er argumentationsförmåga, då ni ska skriva en argumenterande text.

Innehåll

 Argumenterande text

Sammanfattning 

Ni ska under fyra veckor arbeta med argumentation och framförallt med att skriva en argumenterande text. I Nationella provet brukar man kunna välja att skriva en argumenterande text, så det är även en övning inför det. Vi kommer inledningsvis gå igenom vad argumentation är för att sedan arbeta med texttypen argumenterande text. Ni kommer sedan att övningsskriva en argumenterande text inom ett tema som vi tillsammans beslutar om under momentets gång.  

Syftet

 • Utveckla argumentationsförmågan
 • Träna inför nationella provet
 • Lära sig skriva en argumenterande text

Centrala begrepp

 • Tes
 • Argument: Faktaargument, känsloargument, värdeargument. 
 • Motargument
 • Bemötande
 • Disposition

 

 

Detaljplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter. Textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter. Referat- och citatteknik samt hänvisningar till olika källor. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sva  -

Matriser

Sva
Argumenterande text (SVASVA01 NA20)

E
C
A
Argumentation
Eleven uttrycker sin åsikt och har enkla argument.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande.
Argumentationen är nyanserad eller ger nya, relevanta perspektiv på ämnet eller i förhållande till artikeln.
Disposition och sammanhang
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen, dvs. texten är inte alltför kort.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Texten är tydligt strukturerad genom minst två av följande kännetecken: – varierade sammanhangssignaler – inledning och avslutning – rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
Språk och stil
Läsaren kan förstå innehållet utan alltför stor ansträngning, även om språket på vissa ställen kan vara oklart. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är så tydligt att innehållet framgår. Stilen är delvis anpassad till texttypen, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är varierat och sådant att kommunikationen fungerar väl genom att innehållet är lätt att ta till sig. Stilen är delvis anpassad till texttypen och mottagaren, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga och uttrycksfulla formuleringar.
Källhantering
Eleven kan med viss säkerhet följa mönster för citat- och referatteknik. Texten är självständig och fungerar väl oberoende av texthäftet.
Eleven kan med viss säkerhet följa mönster för citat- och referatteknik. Texten är självständig och fungerar väl oberoende av texthäftet.
Eleven kan med säkerhet följa mönster för citat- och referatteknik. Texten är självständig och fungerar väl oberoende av texthäftet.