Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemin: Luft vatten och mark 9d ht-20

Skapad 2020-11-17 11:43 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vi kommer under området fundera på olika kemiska processer i luft, mark och vatten samt med hjälp av kunskaper i kemi resonera kring människans påverkan samt hur vi med kunskap inom kemi kan bidra till en bättre och mer hållbar värld.

Innehåll

V. 47-48 Joner och Syror & baser
 • Repetition: Syror och baser (Kemi Direkt s. 69-70, s. 207)
 • Syror och baser 2 + joner (s.162-169)
 • Simulering pH-skalan
 • Salter
  • beskriva vad som är typiskt för ett salt 
  • redogöra för hur ett salt kan bildas 
  • ge exempel på några salter och deras egenskaper 
  •  

Bildspel: Kemi åk 9 Joner, syror och baser, salter (1).pptx

Studi: Atomen blir en jon, Jonföreningar, Jonladdning i det periodiska systemet, Salt, Att pussla ihop ett salt. 

Lab. Gör det synliga osynligt

 

 

V. 49 Försurning och övergödning (syror/baser 2, joner, kretslopp - jordbruk)

 

V. 50 Övergödning

Övergödning (Mark s.60-63)

Lab Kemins dag: Hur kan vi med hjälp av kemi utvinna fosfat som vi kan använda som gödningsmedel? 

Bildspel: Övergödning och luftföroreningar.pptx

 

v. 2-3 Luftföroreningar 

Lab. Hur mycket syre finns det i luften (gemensamt) och Ett enkelt gasförsök (grupp)

+ Det naturvetenskapliga arbetssättet repetition (video: att skriva lab-rapport)

 

Bildspel: Luftföroreningar och gruvdrift.pptx

 

 • V. 3-4 Metaller och gruvdri

Delmål
- redogöra för metallernas typiska egenskaper 
- beskriva några viktiga metaller och vad de används till 
- ge exempel  hur metaller framställs 

 

Gruppuppgift: Debatt

Bildspel: Luftföroreningar och gruvdrift.pptx

 

v. 5-6

 

 

 

 

Bedömning:

 • Slutsats av laboration "surt regn" + resonemang v.48
 • Socrative-test joner och syror och baser 2
 • Miljöanalys s. 212 i Kemi Direkt 

 

 • Laborativt prov + laborationsrapport kemisk vattenrening (VT21)

 

 

Uppgifter

 • Debatt

 • V. 2 Lab. ett enkelt gasförsök

 • Övergödning

 • Lab v. 49 Metaller

 • V. 49 Kemiprov (Joner och salter, syror/baser 2, försurning)

 • Lab. v. 48 Gör det osynliga synligt?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Prov joner, syror & baser samt försurning

Når ej målen
E
C
A
Resonemang
Kemiska processer i mark, luft och vatten.
Du har ännu inte visat denna förmåga på E-nivå.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Resonemang
Hållbarhet och miljö.
Du har ännu inte visat denna förmåga på E-nivå.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Begrepp, modeller, teorier
Du har ännu inte visat denna förmåga på E-nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Ke
Gruvdrift - debatt v. 3-4

Insats krävs
E
C
A
Samtala och diskutera
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når inte upp till målen
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Åsikter & argument
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når inte upp till målen
I diskussionerna framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kemiska processer och samband i naturen
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når inte upp till målen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer. Visar på enkelt identifierbara kemiska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer. Visar på förhållandevis komplexa kemiska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer. Visar på komplexa kemiska samband.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
 • Ke  E 9
 • Ke  C 9
 • Ke  A 9
Eleven når inte upp till målen
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: