Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - kristna högtider och traditioner

Skapad 2020-11-17 15:04 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola F SO (år 1-3)
Religion handlar om sådant som vi känner, tänker och tror. I det här arbetsområdet kommer vi att lära oss mer om vanliga högtider inom kristendomen och även lite om de andra abrahamitiska religionerna.

Innehåll

Pedagogisk planering religion - kristna traditioner 

Syfte:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

 

Mål för arbetsområdet

Målet med detta arbetsområde är att du ska förstå att/hur..

 • likheter och olikheter mellan de Abrahamitiska religionerna.
 • få kunskap om några viktiga namn och begrepp inom respektive religion, exempelvis högtider, symboler, centrala händelser samt plats för religionsutövning.
 • få ta del av några berättelser ur Bibeln och kunna återge dem.

 

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • Skriva och dokumentera.
 • Se på film om ämnet. 
 • Samtala i par och grupp.
 • Läsa och ta till dig information.

 

Bedömning: Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Delta och vara aktiv vid genomgångar och lektioner och visa att du förstår innehållet i grupp och pardiskussioner.  
 • I slutet av arbetet med religionerna kommer du få göra ett test. 

 

Källor: Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 

 •  Film från SLI.se
 • Film från andra källor
 • SO-boken
 • Barnens Bibel
 • Den magiska julstjärnan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: