👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår kropp

Skapad 2020-11-17 22:03 i Västra Berga skola Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Svenska som andraspråk Bild Svenska
Kroppen är en fantastisk konstruktion. Hur blev den till? Den kan röra sig, förflytta sig, känna värme och kyla. Eftersom man ska leva med sin kropp hela livet, är det bra att man vet hur kroppen fungerar så att man ska ta hand om sig själv på bästa sätt. Vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur kan vi känna till exempel smak och lukt?

Innehåll

Målet med undervisningen

Du ska:

 • Kunna använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt.
 • Kunna söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter.
 • Kunna några kroppsdelar.
 • Kunna några sinnen.
 • Kunna berätta om vad kroppen behöver för att må bra.
 • Kunna berätta om vad kroppen inte mår bra av.
 • Kunna berätta hur ett barn blir till

 

Undervisning

 Under arbetet kommer du att: 

 • Läsa faktatexter/faktaböcker
 • Skriva faktatexter som vi samlar i en egen bok om kroppen
 • Ha gemensamma diskussioner i klassen.
 • Göra undersökningar.
 • Se på filmer.

 

Viktiga begrepp

Kroppsdelar inre och yttre, sömn, hygien, våra sinnen och hälsa.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma om du 

 • Kan använda ämnesspecifika begrepp så att innehållet blir begripligt
 • Kan söka fakta från källor och då använda den med egna ord i dina faktatexter
 • Kan några kroppsdelar
 • Kan några sinnen
 • Kan berätta om vad kroppen behöver för att må bra
 • Kan berätta om vad kroppen inte mår bra av

 

Detta kommer att bedömas genom:

 • Ditt muntliga deltagande i givna aktiviteter på lektionerna.
 • Din texter om vårt arbete med kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3

Matriser

NO Sv Bl SvA
Tema Kroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ämnesspecifika begrepp
 • Sv   3
Du kan med stöd skriva texter där ämnesspecifika begrepp används på ett enkelt sätt .
Du kan skriva korta texter där ämnesspecifika begrepp används korrekt och där innehållet tydligt framgår.
Du kan skriva längre texter där ämnesspecifika begrepp används korrekt och där innehållet alltid tydligt framgår.
Söka fakta
 • Sv   3
Du kan med stöd söka fakta och därefter, med stöd, skriva en egen faktatext
Du kan söka enkel fakta och därefter skriva en egen enkel faktatext
Du kan söka fakta och därefter skriva en egen faktatext
Kroppsdelar
 • NO   3
Du kan med stöd namnet på någon kroppsdel
Du kan namnet på någon kroppsdel
Du kan namnen på flera kroppsdelar
Sinnen
 • NO   3
Du kan med stöd namnet på något sinne
Du kan namnet på något sinne
Du kan namnen på flera sinnen
Vad kroppen mår bra av
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om något kroppen behöver för att må bra
Du kan berätta om något kroppen behöver för att må bra
Du kan berätta om vad kroppen behöver för att må bra
Vad kroppen inte mår bra av
 • NO   3
Du kan med stöd berätta om något kroppen inte mår bra av
Du kan berätta om något kroppen inte mår bra av
Du kan berätta om vad kroppen inte mår bra av